Skip Navigation Links
artikel
 
Notulen dorpsraadvergadering 4 september 2017
ma 04-09-2017

Dorpsraadvergadering 4 september 2017
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 

Notulen
De notulen van 3 juli 2017 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
De bouwactiviteiten liggen op koers. De vloer en tegels zijn uit de kerk gehaald, het zand is eruit en de fundering wordt deze week gestort. De groep vrijwilligers is erg positief en de opkomst is tot nu toe steeds erg goed geweest. Ook de komende periode zal er regelmatig input gevraagd worden van de vrijwilligers. De actuele situatie is regelmatig te volgen via de website. De officiële opening staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni.
 
Sint Anna Vooruit
Henny Cremers licht toe dat er net als in alle kleine kernen ook in Vortum-Mullem sprake is van krimp wat betreft het leerlingenaantal. Als voorbereiding hierop is het onderwijssysteem omgevormd om zo de toekomst van de school in Vortum-Mullem te kunnen borgen.  Principe is dat kinderen van verschillende  leeftijden bij elkaar zitten in een ‘unit’. Dit systeem draait nu een aantal jaren en wordt als goed beoordeeld (in heel Nederland zijn er tot nu toe 27 scholen als goed beoordeeld!). De komende jaren zal de krimp nog verder toenemen waarop nu reeds wordt geanticipeerd. Zo is er een werkgroep, Sint Anna Vooruit, geformeerd die gaat zorgen voor positieve PR en die potentiële gezinnen/ouders en nieuwe bewoners binnen Vortum-Mullem en omgeving actief gaat benaderen om ze te laten weten hoe de school in Vortum-Mullem werkt, up-to-date blijft wat betreft materialen/methodieken en daardoor zo goed presteert. Op deze manier zou Vortum-Mullem zelfs een soort regiofunctie kunnen gaan vervullen.
 
Kermis
Pedro meldt namens de werkgroep dat de Kermis voor dit jaar is geregeld. Het programma is terug te vinden op de site en er volgt nog een flyer. Het jeugdorkest zal op vrijdag de kermis openen. Voor de komende jaren zal het moeilijk worden om nog een exploitant te vinden.
 
Zorg en Welzijn
De werkgroep zoekt nog steeds een vrijwilliger voor de donderdagmiddag. Op woensdagmiddag aanstaande komen 2 vertegenwoordigers vanuit de gemeente Boxmeer voor en evaluatie van de huiskamer.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
 
De opbrengst van de kinderrommelmarkt t.b.v. Knillus was € 233,25
 
In het weekend van 2-3 juni vindt naast de opening van Knillus op zaterdag op zondag 3 juni een open dag voor alle bedrijven gepland. Op deze zondag zou ook aandacht  kunnen zijn voor nieuwe bewoners
 
Han Luijters geeft toelichting op het convenant dat is opgesteld door Gemeente met de dorps- en wijkraden. Het nieuwe convenant moet gaan zorgen voor meer duidelijkheid.
Verder heeft de gemeente Boxmeer via ‘Werk in Uitvoering’ een plan uitgewerkt m.b.t. tot alle activiteiten rondom openbare ruimten (groen, wegen, verlichting etc.) . Via de site van de gemeente Boxmeer is deze informatie toegankelijk.
Laatste mededeling is het partneroverleg dat gepland staat op 31 oktober. Dit is het overleg van het College met de dorps- en wijkraden. Peter en Frans zullen hierbij aansluiten
 
Op 18 oktober vindt in Venhorst het 3-daagse internationaal Europees Plattelandsparlement plaats. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter
 
Er is contact met de gemeente over de plek voor het plaatsen van een luiercontainer in Vortum-Mullem
 
 
Rondvraag
Henk Broeren meldt dat er vanuit de Stichting Zonnebloem samenwerking is gezocht met de afdeling Sambeek om de toekomst te waarborgen.
 
Maarten geeft aan dat er meer follow-up zou moeten komen vanuit de werkgroep Welkom zodat alle verenigingen, school etc. op de hoogte zijn. Maria en Peter pakken dit verder op.
 
Ton Swinkels meldt dat de prijs op het PR-bord voor bouwen in Vortum-Mullem niet klopt. Er geldt nog steeds een korting op. Peter neemt dit op met Licht op Jong.
Hij geeft ook aan dat er een stuk in de krant heeft gestaan dat VDB/LO dat deze partij negatief zou zijn wat betreft de bouw van Knillus. Ton meldt dat dit zeker niet zo is en dat ze alleen enkele kritische vragen hebben gesteld.
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 2 oktober om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus.
 
 
 

 

Archief van nieuws
 
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS