Disclaimer

De informatie op Vortum-Mullem.info komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Dorpsraad Vortum-Mullem. De gezamelijke webmasters besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van Vortum-Mullem.info. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Dorpsraad Vortum-Mullem kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op Vortum-Mullem.info. Het is mogelijk dat via de internetsite van de Vortum-Mullem.info toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Dorpsraad Vortum-Mullem kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Privacy

De Dorpsraad Vortum-Mullem hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van Vortum-Mullem.info. De Dorpsraad is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan Vortum-Mullem.info worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd. 

Indien u het niet eens bent met de publicatie van de door één van onze webmaster's geplaatste berichten of foto's, dan verzoeken we u dit te melden via onderstaand e-mailadres. De desbetreffende informatie zal dan z.s.m. worden verwijderd.

Contact

Algemeen: beheer@Vortum-Mullem.info

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: