Plaatsing berichten en sponsoring

Verenigingen:
Verenigingen uit Vortum-Mullem, en de deelnemende groepen van de website, met een eigen webmaster op de site, kunnen vanaf 1 januari 2011 gratis berichten plaatsen op de website én in het dorpsblad. Plaatsen kan (voor verenigingen zonder eigen site) via een e-mail gericht aan: redactie@vortum-mullem.info.

Plaatsing eenmalige berichten:
Plaatsing i.v.m. trouwen/geboorte/overlijden etc. voor (oud) inwoners is gratis op de website én in het dorpsblad. Commerciële advertenties kosten € 7,00 per halve en € 14,00 per hele pagina A4, net als nu in het Dorpsblad. Alle plaatsingen met voor de inwoners interessante – niet commerciële – berichten, ter beoordeling van de redactie; gratis in het dorpsblad en op website.

Aanlevering bericht:
Stuur uw bericht (gericht aan: redactie@vortum-mullem.info) bij voorkeur in de vorm van een:

  • Gewone e-mail
    Graag daarbij vermelden wat het onderwerp van het bericht moet zijn, aangevuld met het bericht zelf. Ter illustratie adviseren wij indien van toepassing deze aan te vullen met een afbeelding. (zie ook volgende punt)
  • Afbeelding waarbij we de .JPG en .GIF bestandsformaten ondersteunen.
    Probeer daarbij de afmetingen van de afbeelding beperkt te houden. Liefst niet breder dan 600 pixels.
  • Eventueel accepteren we ook bestanden in het Microsoft Word en het PDF bestandsformaat.
    Hiervan kunnen we echter niet altijd garanderen, dat deze exact hetzelfde op de website weergegeven worden als in het aangeleverde document.

Houdt u zich s.v.p. hieraan, zodat de webmaster er minder tijd aan hoeft te besteden.

Sponsoring op de website www.vortum-mullem.info

Vanaf 1 januari 2011 is het tevens mogelijk om op de voorpagina van de website vortum-mullem.info te adverteren. Iedereen die adverteert krijgt een op tijdbasis gedeeld logo (desgewenst incl. link) op de voorpagina van de site. Dit betekent dat alle adverteerders in tijdsvolgorde in een banner verschijnen.

De kosten hiervoor zijn € 50,- per jaar.
Iedereen die hierin is geïnteresseerd, of hierover vragen heeft, kan dit kenbaar maken middels een e-mail gericht aan: dorpsraad@vortum-mullem.info.

Draagt u uw website ook een warm hart toe? DOE MEE!
Plaatsing per jaar, alleen bij aanmelding jaarlijks voor 15 december!

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsraad Vortum-Mullem
Geert van Raaij

Plaatsing berichten en sponsoring
De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: