Dorpsraadvergadering maandag 1 juli

Publicatiedatum: Maandag 01 juli 2024

Dorpsraadvergadering: Maandag 1 juli

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie

 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

 

3. WERGROEPEN

Wonen

De werkgroep heeft een bijeenkomst gehad met de direct aanwonenden van het plan ‘uitbreiding Boschakker’ om deze te informeren. De gemeente moet nu reageren op de aanvraag voor bestemmingsaanpassing.

 

Sint Cornelisstraat

De aanbesteding is door 5-7 bedrijven gedaan. Op 12 juli zal er een keuze gemaakt worden welke aannemer het gaat worden.

 

Beweegtuin

Er is begonnen met de aanleg van de beweegtuin die inmiddels voor een groot deel is gerealiseerd. Op de bestaande ondergrond moet nog een soort ‘coating’ komen. Als alles helemaal gereed is zullen we de beweegtuin nog feestelijk openen.

 

Sportveld

Op het sportveld zijn de materialen voor de aanleg van verharding van de parkeerplaats aangekomen. Als het droog genoeg is wordt gestart met de aanleg. De weg ernaar toe zal niet verhard worden (standpunt gemeente). Wel zal bij een evenement de gemeente de weg ernaar toe ‘gelijk schuiven’.

 

Windmolens

Bert geeft een update over windparken en windmolens. Er zijn al vergunningen voor bepaalde locaties verleend. Als er initiatiefnemers komen voor het plaatsen van een windmolen zal dit op bepaalde locatie gaan gebeuren. Laatste stand van zaken is dat er een project loopt in Vierlingsbeek. Dit project is een initiatief van de Provincie (SIE = Sociale Innovatie Energietransitie) waarbij het mogelijk is om als inwoners deel te nemen aan werkgroepen die zich bezighouden met verschillende projecten op het gebied van de energietransitie. Wellicht zijn er ook mogelijkheden voor Vortum-Mullem (samen met Vierlingsbeek) om hier aan deel te nemen. Dit zou kunnen als er windmolens komen op het grondgebied van Vortum-Mullem/Vierlingsbeek. Binnen de SIE wordt gekeken of de inwoners zelf voor 50% mede eigenaar (lokaal eigendom) kunnen worden van bepaalde projecten (met behulp van participatiefondsen). In dit geval kunnen we als gemeenschap ook profiteren van de voordelen van een windmolen. Enkele mensen uit Vortum-Mullem zullen zich namens de dorpsraad aansluiten bij de werkgroep uit Vierlingsbeek. We kijken dus WEL naar de mogelijkheden maar zijn daarmee NIET voor de komst van windmolens.

 

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN          

Vierdaagse doortocht

Wij zijn uitgenodigd als dorpsraad om met een afvaardiging van twee personen van de dorpsraad aanwezig te zijn bij de feestelijke doortocht in Cuijk op het VIP-terras. Wie dit wil kan zich melden bij de dorpsraad.

 

Uitnodiging samenwerkingskader wijk-dorpsraden

We hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een bijeenkomst voor ondertekening van de inhoud van dit kader.

Datum                                  Maandag 8 juli

Tijdstip                                  van 16:30u. tot 18:00u

Locatie                                 MFA De Valuwe, De Valuwe 1, Cuijk

Namens dorpsraad Vortum-Mullem zullen Peter en Frans hierbij aan sluiten.

 

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Er zijn dit keer GEEN vragen 😊

 

6. SLUITING

Peter dankt iedereen voor de aanwezigheid. In augustus is er geen bijeenkomst, dus eerstvolgende keer is de eerste maandag in september. Hij sluit de vergadering

 

                            

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: