Dorpsraadvergadering oktober

Publicatiedatum: Maandag 02 oktober 2023

Dorpsraadvergadering:  Maandag 2 oktober

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING

 John opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Peter heeft zich afgemeld omdat de koeien ontsnapt zijn uit de wei 😊

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen (Henk vond ze goed) en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERKGROEPEN         

Windturbines Vortum-Mullem

Er is een werkgroep opgericht. Hanno Dijkhorst licht toe waar de werkgroep op dit moment mee bezig is. Het is op dit moment met name belangrijk om de juiste info vanuit de gemeente te krijgen zodat we weten hoe we hier het beste mee om kunnen gaan en op anticiperen. Afgelopen week is er een gesprek geweest met een beleidsmedewerker van de gemeente. Het beleid was op dat moment pas net klaar en komt er kort op neer dat er diverse beperkingen zijn, maar ook voorkeursgebieden (met name langs de A73). Er is met name onduidelijkheid over het gebied langs de Haltestraat. De volgende dorpsraadbijeenkomst zal de werkgroep een toelichting geven over de status op dat moment.

 

Route 33 Vortum-Mullem

Maarten geeft toelichting over het bezoek aan Vortum-Mullem van de burgemeester Moorman. Tijdens het bezoek willen we een goed beeld geven van ons dorp Vortum-Mullem. Knillus met de huiskamer en de nieuwe bouwplannen worden bezocht.

 

Beweegtuin Vortum-Mullem

Er zijn diverse aanvragen voor subsidie van de beweegtuin de deur uit. Ziet er voorlopig goed uit. Volgende bijeenkomst een nieuwe update.

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Verslag bijeenkomst Maasheggen

Er is een bijeenkomst geweest waar Frans bij aanwezig is geweest. Het is de bedoeling om de Maasheggen beter te ontsluiten en te verbinden met de aangrenzende dorpen.

 

AED

De jaarlijkse controle van de AED heeft plaatsgevonden. Wilhelmien geeft aan dat zij en nog enkele mensen uit Vortum de bijscholing in Sambeek gaan volgen. Er wordt nog gediscussieerd of er mogelijk een 2e AED moet komen te hangen bij bijvoorbeeld het kruispunt Heiweg/Langstraat.

 

Vragenlijst buitenspelen

Om er achter te komen welke wensen er leven heeft de gemeente Land van Cuijk een vragenlijst  gemaakt. Daar kunnen ouders, maar ook kinderen, antwoord geven op al dit soort vragen. Er zijn meerkeuzevragen maar je kunt ook zelf ideeën, wensen of opmerkingen aangeven. Ook voor ouders zelf is het interessant om de vragenlijst in te vullen. Sport je wel eens buiten, bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, fietsen of skeeleren? Zijn daarvoor aantrekkelijke en veilige mogelijkheden in de buurt? Loop of fiets je veel dezelfde routes en kunnen daarin verbeteringen worden aangebracht? Ben je moeilijk ter been en ondervind je hindernissen als je naar buiten wil?

Vul je de vragenlijst in? Vragenlijst speelruimteplan Land van Cuijk (maptionnaire.com)

 

Informatieavond brandveiligheid

Waar en wanneer vinden de informatiebijeenkomsten plaats?

Woensdag 4 oktober van 10.00-12.00 uur  in hotel Riche in Boxmeer

Woensdag 4 oktober van 13.30-15.30 uur   in het Wapen van Wanroij

Woensdag 4 oktober van 19.30-21.30 uur   in MFA de Valuwe Cuijk

Woensdag 5 oktober van 19.30-21.30 uur   In Het Lagerhuis in Mill

Voor wie is de informatiebijeenkomst bedoeld. En is aanmelden verplicht?

“De bijeenkomst is voor iedereen die de brandveiligheid van zijn naasten en zich zelf belangrijk vindt. Aanmelden is fijn ! secretaris@toegankelijklvc.nl  Maar het is niet verplicht

 

Uitnodiging brainstormsessie 80 jaar bevrijding

Er is een uitnodiging gekomen voor een eerste brainstormsessie op 1 november in Grave. Aanmelden kan via kabinet@landvancuijk.nl

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Maarten geeft aan dat de bijeenkomst op 4 september over de renovatie Sint Cornelisstraat goed bezocht en verlopen is. Er zijn veel opmerkingen gemaakt die zullen worden beoordeeld door de gemeente . Op 11 oktober heeft de werkgroep nog een bijeenkomst met de gemeente en zal er gecommuniceerd worden hoe het er definitief uit komt te zien

 

Hij meldt verder dat er nieuw meubilair zal worden aangeschaft voor de huiskamer in Knillus. Volgende bijeenkomst zal iedereen dit kunnen bewonderen.

 

Peter meldt dat Bauke de Bruijn op 4 december de dorpsraadbijeenkomst zal bezoeken. Als er onderwerpen zijn die we aan de orden kunnen stellen deze graag melden bij de dorpsraad.

 

6. SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

 

                                         

 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: