Dorpsraadvergadering 3 oktober 2022

Publicatiedatum: Maandag 03 oktober 2022

Dorpsraadvergadering:  Maandag 3 oktober

 

Locatie: Café KNILLUS

 

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING      

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. Peter bedankt John voor het maken van de notulen 😊

 

3. WERKGROEPEN

  • Zorg en welzijn

Wilhelmien meldt dat er een bijeenkomst is geweest met de vrijwilligers van de huiskamer. Alles loopt naar wens en er zijn voldoende vrijwilligers. Tijdens de kermis is er een bingo georganiseerd waar de opkomst niet al te groot was. Volgend jaar willen ze proberen om ook de inwoners in de leeftijd van 60-75, de jonge ouderen, hier meer bij te betrekken. Verder is het plan om met de school dit jaar samen een Sinterklaasviering te organiseren. Er is contact geweest met iemand van Sociom om te kijken hoe zaken hier in Vortum-Mullem worden georganiseerd. Er zijn op dit moment weinig aanvragen voor vervoer. De duo-fiets is afgelopen jaar goed gebruikt.

  • St. Cornelisstraat

De huidige status vanuit de gemeente is dat het oorspronkelijke plan voor aanpassing van de straat overeind blijft. Het waterschap heeft gezegd dat ze mee willen werken bij de aanleg. Het budget is hiervoor al opgenomen met als uitgangspunt starten in begin 2023. In november is het de bedoeling dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd. Er is een contactpersoon vanuit de gemeente aangewezen.

  • Wonen

De huidige plannen zitten vol. Er is een  particulier initiatief om de Boschakker door te trekken en dan weer bij Wolters uit te komen. Op 11-11 komen wethouder Bouke de Bruin en Mark Jansen naar Vortum-Mullem om te kijken wat de plannen zijn rondom dit initiatief.

  • Knillus

Onlangs is er een gebruikersbijeenkomst geweest. Vanuit Knillus is er het een en ander gecommuniceerd. Het jaar 2021 (corona) is afgesloten met een negatief resultaat van € 10.000,-. Dit jaar verwachten we af te sluiten met een klein positief resultaat. De bezetting van Knillus is erg goed en we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. De huidige energiecrisis en de stijging van o.a. drank zorgen er wel voor dat het resultaat onder druk blijft staan. Positief is dat met het huidige aanbod van de brouwer de voorkeur uitgaat naar Hertog Jan. We denken na over enkele maatregelen om het resultaat te verbeteren; consumptieprijs verhogen, korting bij feestjes eraf, huur omhoog. Het bouwen van de opslag achter Knillus loopt voorspoedig. De kosten hiervan worden volledig gecompenseerd door verleende subsidie. De luchtbehandeling bij de jeugd wordt aangepast door gebroeders Janssen volgens de regels van de gemeente.

  • Welkom

Tijdens de zondagmiddag zijn de nieuwe inwoners uitgenodigd. De zondagmiddag lijkt niet het beste moment om dit te doen omdat er na enkele drankjes niet meer geluisterd wordt. De commissie denkt na om deze activiteit te verplaatsen naar een ander moment.

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

  • Thema bijeenkomst WDR

Er is een comité dat op 17 oktober bij elkaar wil komen met alle Wijk en Dorps Raden. Men wil dan met alle raden kennis/informatie uitwisselen. Input komt o.a van de plannen die gemaakt zijn met het kernenCV.

  • Bijeenkomst WIU

Op deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de Werk In Uitvoering in de oude gemeente Boxmeer werkte. Omdat wij dit al weten gaat er niemand naar toe.

  • Luier container.

Er is nog geen plek vastgesteld voor de luiercontainer. Idee is om deze te plaatsen bij de heg van het kerkhof bij de glascontainer.

 

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Er is afgelopen week een vetcontainer geplaatst die na 1 dag al ‘verdwenen’ was. Er is nog niet bekend wat hiervan nu de status.

Wilhelmien vraagt hoe het zit met de herhalingscursussen voor de AED. Er is geen overzicht wie er allemaal opgeroepen kan worden. Wilhelmien gaat proberen om te achterhalen hoe dit precies geregeld is.

Maria geeft aan dat de vlaggen op zijn die in het welkomstpakket aan nieuwe inwoners worden aangeboden. Dit geldt overigens voor meerdere items die namens de verenigingen worden aangeboden. We moeten nadenken hoe we hier mee verder willen.

Marijn vraag hoe het zit met de kosten van onderhoud/stukken van de duofiets. Dit kan geregeld worden via Medipoint maar kan wel lang duren. De kosten worden gesubsidieerd door de gemeente. Verder is hij benieuwd of er ideeën zijn ingediend bij de gemeente voor het WIU project. Peter meldt dat o.a. de luiercontainer, aanpak sportveld, lantaarnpalen halteweg en snelheidsmeter provinciale weg hiervoor zijn aangevraagd.

Als er nog ideeën zijn voor een mooi spandoek over Vortum-Mullem aan de provinciale weg dan mogen die kenbaar worden gemaakt.

 

6. SLUITING

Peter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering

 

             

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: