Valpreventie

Publicatiedatum: Maandag 03 oktober 2022

Valpreventie

Vallen is een veelvuldig voorkomend incident bij senioren. Meestal zijn de gevolgen beperkt tot lichte fysieke ongemakken. Echter op jaarbasis zijn er in de gemeente Land van Cuijk ca. 300 ernstige valincidenten met ernstige gevolgen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan heupfracturen, polsfracturen, hersenkneuzingen, ernstige bloedingen.

Gevolgen voor de senior

Uiteraard hebben de valincidenten naast fysieke ook psychosociale gevolgen.  Vaak zijn mensen na een ernstige val angstig om te bewegen, hebben steeds meer hulp nodig, zelfstandig wonen kan een issue worden.

Financiële gevolgen

Financiële kosten van ernstige valincidenten zijn te verdelen in kosten voor de patiënt zelf, de zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente. Het bezoek aan Spoed Eisende Hulp (SEH) kost een gedeelte van het eigen risico. Ziekenhuisopname kost eigen bijdrage. Heb je thuiszorg nodig als gevolg van een ernstig valincident dan komt de Zorgverzekeringswet en in het ergste geval de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met de vraag voor eigen bijdrage (Zorgkantoor) Heb je voorzieningen nodig in de woning dan kun je een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. Denk bv. aan trapliften, bad-/douche aanpassingen, rolstoelen.

Dus… genoeg redenen om preventie ten aanzien van vallen prioriteit te geven!

Oorzaken vallen

Oorzaken van vallen kunnen liggen in het persoonlijke fysieke of in de omgeving.

Zo kan medicijngebruik het evenwicht verstoren, waardoor vallen vaker voorkomt. Ook verminderde spierkracht dat bij senioren voorkomt kan mede oorzaak zijn van valincidenten.

Slechte visus, brillen die niet meer van de juiste sterkte zijn kunnen ook aanleiding zijn van vallen.

Gebruik van e-bikes in het verkeer leidt ook tot valincidenten. Hiervoor is het handig om gebruik te maken van de cursussen die door de Stichting Welzijn Ouderen, meerdere malen per jaar aangeboden worden.

Ook zijn er veelvuldig oorzaken van vallen terug te leiden naar omgevingsfactoren. Denk bv. aan losliggende kleden, gladde vloeren, ondeugdelijke trappen, losliggende kabels, etc.

Ook het dragen van te strakke kleding kan al een oorzaak zijn. Soms is een huisdier de oorzaak van vallen. (bv. hond die plotseling aan een lijn trekt). Een ongeluk zit letterlijk in een klein hoekje.

Zo zijn er nog meer oorzaken te bedenken van vallen. Belangrijk is hoe voorkom je vallen.

Preventie vallen

Uit onderzoek blijkt dat valpreventiecursussen 25% van valincidenten kan voorkomen.(bron: CBS).Dit betekent voor bijvoorbeeld gemeente Land van Cuijk dat jaarlijks ca. 75 ernstige valincidenten voorkomen kunnen worden.

Alle reden om in te zetten op preventie. Dit kan door gebruik te maken van het aanbod van fysiotherapie- en ergotherapie praktijken. Helaas bieden de zorgverzekeringen valpreventie cursussen niet aan in de basis verzekering. Wel via aanvullende pakketten, met verschillen tussen de diverse zorgverzekeraars.

Stichting Welzijn Ouderen wil valpreventie cursussen mede faciliteren. Hierover is zij in gesprek met gemeente Land van Cuijk, GGD en diverse fysiotherapie- en ergotherapie praktijken.

Voorlichting valpreventie

In oktober 2022 zullen er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden over valpreventie. Hierna kunnen senioren gebruik maken van het aanbod van de diverse fysio- en ergotherapie praktijken in de gemeente. Daar waar zorgverzekeringen op gebied van preventie niet of weinig hun rol pakken zal Welzijn Ouderen in samenwerking met alle betrokken partijen werken aan oplossingen om het voor alle senioren mogelijk te maken deel te kunnen nemen aan valpreventie cursussen.

Samen met KBO

Om aandacht te genereren voor het onderwerp “valpreventie “ zullen we lokale KBO’s vragen om aandacht te geven aan de te plannen voorlichtingsbijeenkomsten.

Specifieke vragen?

Mochten er naar aanleiding van dit artikel concrete vragen zijn over valpreventie, dan kunt u wellicht terecht bij een fysiotherapie- of ergotherapiepraktijk in uw buurt. Uiteraard kunt u ook uw zorgverzekeraar bevragen op dit onderwerp.

 

Bijeenkomsten Valpreventie

Inmiddels zijn de data voor de bijeenkomsten valpreventie bekend:

  • Donderdag 27 oktober 2022 om 14.00 uur in De Weijer Boxmeer
  • Donderdag 10 november 2020 om 14.00 uur in De Pit Overloon

 In beide bijeenkomsten zullen een fysiotherapeut en ergotherapeut informatie geven over het  onderwerp. Deze bijeenkomsten zijn voor alle senioren en belangstellenden toegankelijk.

 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: