Poll Windenergie

Publicatiedatum: Zondag 04 juni 2023

Beste bewoners, Geachte leden van de dorpsraad,


Op 29 mei 2023 heeft de gemeente Land van Cuijk de inwonerspoll zonneparken en windenergie uitgezet. Deze poll (Inwonerspoll zonneparken en windenergie) is in te vullen t/m 11 juni 2023 en is bedoeld om input op te halen voor het op te stellen beleid voor de gemeente.
Bewoners: Uiteraard is het van belang om als inwoner van de gemeente input te leveren voor het toekomstig beleid. We roepen jullie dan ook op om deze poll in te vullen en deze binnen jullie netwerk zoveel mogelijk te verspreiden.
Dorpsraad: Wij verzoeken u als dorpsraad de link naar de poll te verspreiden om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners binnen de gemeente weet hebben van deze bewonerspoll en de gemeente van input kan voorzien.
Tijdens de themabijeenkomst van 13 april 2023 heeft de gemeente een kaart gedeeld van mogelijke gebieden voor windmolens (link presentatie) Hierbij zijn de mogelijke windturbinegebieden benoemd middels groene en gele gebieden. De groene gebieden zijn de gebieden waar er geen sprake is van belemmeringen om de turbines te bouwen. De gele gebieden zijn de gebieden waar de windturbines, onder voorwaarden, gebouwd mogen worden. Deze kaart was tijdens deze presentatie moeilijk leesbaar. We hebben, voor het inzicht, deze kaart gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt (link kaart). Hierbij hebben we tevens het gebied zichtbaar gemaakt binnen 1.000 meter van een mogelijk windturbinelocatie, gebruikelijk afstand impact windturbines zoals ook gehanteerd door WHO/RIVM.
De gemeente Land van Cuijk heeft de mogelijkheid in haar beleid rekening te houden met belangen van haar inwoners en de natuur. Dit kan zij doen door het stellen van aanvullende voorwaarden t.a.v. de plaatsing van windturbines. Wat ons betreft zijn er hierbij 4 belangrijke onderwerpen waar er in het toekomstige beleid voldoende aandacht voor moet zijn:
- Geluid (afstand tot de huizen);
- Slagschaduw
- Financiële participatie
- Verlichting
Op basis van de inwonerspoll vinden wij het van belang om een stukje achtergrond informatie te verstrekken.
Deze is in de bijlage bijgevoegd.
Wij willen u alvast bedanken voor het invullen en verspreiden van dit bericht,


Namens Kernteam Windenergie Land van Cuijk

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: