Update reconstructie Sint Cornelisstraat

Publicatiedatum: Dinsdag 04 juni 2024

Hallo,

in de dorpsraad van 3 juni hebben we de status van de reconstructie van de Sint Cornelisstraat toegelicht. Met de kennis van nu gaat een en ander op korte termijn van start. Hieronder de update zoals we die van de gemeente/projectleider hebben ontvangen en gisteren hebben besproken (zie ook notulen DORA 03.06).

Voor vragen kun je ons (Greetje de Vries/Maarten Ebben) altijd bellen. 

Op naar de start van een mooie nieuwe, toekomstbestendige én duurzame Sint Cornelisstraat in minder dan 10 weken vanaf nu...

Namens de commissie,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij een update van de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting van de Sint Cornelisstraat in Vortum-Mullem.

Het aanbestedingstraject voor het selecteren van een civiele aannemer is gestart. Medio juli is bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Nog meer nieuws: gelijktijdig met de herinrichting vervangt Brabant Water de waterleiding en ENEXIS de gasleiding en het elektriciteitsnet. Dit betekent dat de Sint Cornelisstraat in één werkgang toekomstgeschikt wordt gemaakt. Dus na de werkzaamheden is de Sint Cornelisstraat klimaatproof ingericht en het elektriciteitsnet is geschikt voor de energietransitie.

Hoe nu verder?  

Zoals het er nu naar uitziet starten de werkzaamheden vanaf de tweede helft van augustus van dit jaar. De werkzaamheden duren 12 tot 14 maanden. De werkzaamheden hebben behoorlijke impact op de omgeving. Bereikbaarheid en het beperken van hinder, die niet te voorkomen is, zijn belangrijke items voor ons. De civiele aannemer stelt – op basis van input van onder andere de dorpsraad, de gemeente, Brabant Water en ENEXIS - een plan op om dit zo goed mogelijk te borgen. In de tweede helft van juli stelt de civiele aannemer zich voor en geeft aan hoe de aanpak van de werkzaamheden is.

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Maarten Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: