Notulen dorpsraadvergadering 4 juli

Publicatiedatum: Maandag 04 juli 2022

Notulen dorpsraadvergadering:  maandag 4 juli

 

Locatie: Café KNILLUS

 

Aanvang: 20.30 uur

 

1.OPENING      

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

 

2.NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERKGROEPEN

  • Sports2play

De dorpsraad is met een werkgroep bezig om sporttoestellen te plaatsen. Hiervoor is een intake ingevuld. De gemeente is akkoord met de locatie bij de speeltuin. Het plan is om op van de speeltuin een wadi (water overloop van uit de Luinbeek) te maken. Daarom is voorlopig  besloten om het plaatsen van de toestellen te combineren met het aanleggen van de wadi. Dit moet dan gaan gebeuren tegelijk met de renovatie van de St. Cornelisstraat. De parkeerplaats en de weg naar het sportveld wordt dan ook meegenomen (komt ook nog bij WIU terug).

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

  • Terug koppeling WIU

Er is gevraagd of er een luiercontainer kan komen. Dit is akkoord. Voorlopig wordt deze geplaatst bij de glasbak en kledingcontainer. Vanuit de WIU is besloten dat er geen verlichting komt aan de Haltestraat. Het sportveld zal frequenter worden gemaaid en bij de Provinciale weg zal 2x per jaar een snelheidsmeter worden geplaatst. Tot 15 juli kunnen nog nieuw punten worden opgevoerd voor de WIU.

  • Korte toelichting ateliersessie gemeente Land van Cuijk

Op 27 juni heeft er een ateliersessie plaatsgevonden in Knillus. Thema was hoe de gemeente het beste contact kan maken/houden met de diverse dorpsraden. Het verslag van de bijeenkomst worden nog toegestuurd

  • Informatie avond Sint Jansbeek

Op 6 juli aanstaande is er een informatie avond over de plannen van de aanpassingen aan de Sint Jansbeek. Deze is bij Knillus en iedereen die interesse heeft kan inlopen tussen 17.30 en 20.30 uur

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Henk meldt dat er veel wespen zitten bij het bijenveldje in de St. Hubertusstraat. Verder meldt hij dat vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn dat er veel gebruik van de duo-fiets en dat ze blij zijn dat de bouw van de overkapping gestaag vordert.

Een andere vraag is hoe het zit met het gebruik van de kerkklokken in Knillus. Henk vraagt dit na bij Knillus en de parochie.

 

6. SLUITING

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering

                           

 

             

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: