Dorpsraadvergadering 5 februari

Publicatiedatum: Maandag 05 februari 2024

Dorpsraadvergadering:  Maandag 5 februari 2024

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de werkgroep uit Langenboom die vanavond een toelichting geeft over hun plannen in Langenboom en Lisanne Schreurs van Negen.

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERKGROEP LANGENBOOM             

In Langenboom is men bezig om de kerk om te bouwen tot een MFA. Voorafgaand aan de dorpsraadbijeenkomst hebben zij een rondleiding in KNILLUS gehad en aansluitend vertellen ze over de voortgang van het dorpsplan en MFA in Langenboom

 

4. INLEIDING NEGEN     

Deze presentatie is in december niet door gegaan, maar vandaag is Lisanne Schreuder aanwezig namens Negen. Negen is een commerciële organisatie die in samenwerking met de desbetreffende gemeente uitvoering geeft aan het gemeentelijk sportbeleid. In dit geval heeft Negen een overeenkomst met de gemeente Land van Cuijk, waarbij het doel is om voor alle inwoners binnen de gemeente Land van Cuijk de participatie en actieve leefstijl gericht op sport en bewegen te verhogen. Een voorbeeld is het geven van een cursus valpreventie voor ouderen.

 

5. WERGROEPEN

 

Sportpark

De subsidie voor de parkeerplaats vanuit de gemeente is akkoord. De grastegels worden besteld en in het voorjaar willen we starten met de verharding van de parkeerplaats op het sportpark.

 

Beweegtuin

De subsidie voor de beweegtuin is voor een groot deel rond. Jos en Gerdien Denen hebben een ‘pitch’ gedaan waarmee ze € 1000,- hebben binnen gehaald. Wat betreft de subsidieaanvraag bij de provincie wachten we nog op een reactie

 

6. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN             

 

Op 18 Augustus is er weer een Maasheggenmarkt  in de Brembroeken

 

Bij het WIU zijn 414 aanvragen ingediend. Deze worden gescreend en dan horen we over enkele maanden welke aanvragen worden gehonoreerd

 

De werkzaamheden m.b.t. de reconstructie van de St. Cornelisstraat moeten nog worden aanbesteed. Start zal starten eind Q2 of Q3.

 

 

7. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Er zijn geen vragen.

 

8. SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering    

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: