Dorpsraadvergadering 5 september 2022

Publicatiedatum: Maandag 05 september 2022

Dorpsraadvergadering:  Maandag 5 September

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING      

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

 

2.  NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERKGROEPEN

  • Sports2play

Er is contact geweest met de gemeente die de mogelijke locatie hebben bekeken. Het plan is om op die locatie een wadi (wateropvang bij extreme regen) aan te leggen. Sports2play wil geen toestellen in een wadi zetten. Daarom wordt nu opnieuw bekeken welke andere opties er zijn (andere locatie, andere leverancier,…)

  • Kernen CV

De dorpsraad heeft een incidentele subsidie van € 2500,- ontvangen van de gemeente om te starten met uitvoering van de punten uit het rapport dat is opgesteld in het kader van kernenCV (bouwteams). Uitreiking van het kernenCV is op 4 oktober. Maria zal hier namens het bouwteam bij aanwezig zijn.

  • Kermis

De werkgroep kermis zit volop in de voorbereiding. Het programma volgt binnenkort middels een flyer en de social media. Op zondagmiddag is er ook weer de uitreiking van de vogelkastjes voor de nieuwe inwoners.

  • St. Cornelisstraat

Er is weer beweging wat betreft aanpassing van de St. Cornelisstraat. Het lijkt er nu op dat het oorspronkelijke plan gaat worden uitgevoerd. Planning is om de plannen begin volgend jaar gereed te hebben

  • Sinterklaas

De werkgroep Sinterklaas is nog maar met 3 leden en is nog op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen zich melden Suzanne Jakobs

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

  • Sociom “samen soepen”

Dit is een activiteit die wordt gehouden in het kader van de ‘week van de eenzaamheid’. Deze week is van 29 september tot en met 3 oktober. Een vereniging kan dan een bijeenkomst organiseren waarbij Sociom de soep organiseert.

  • Uitnodiging inspiratie sessie

Op donderdag 6 oktober is er in Uden een film over naastenliefde. Iedereen die wil kan hier gratis naar toe

  • Uitnodiging Denk mee met Unesco Maasheggen

We zijn benaderd om mee te denken over de mogelijkheden van het Maasheggen gebied. Erik Willems en Peter van Bree sluiten hierbij aan.

  • Uitnodiging Leefbaarheidsfestival

Maandag 3 oktober is er in de Sint Lambertuskerk in Beers een festival waar diverse workshops worden georganiseerd over leefbaarheid

  • Bijeenkomst WIU

Ook de nieuwe gemeente gaat verder met de WIU (Werk In Uitvoering). Er worden 2 avonden georganiseerd waar de WIU wordt uitgelegd aan de inwoners van dorpen die hier nog niet mee gewerkt hebben. Vanuit Vortum-Mullem ligt er in het kader van de WIU nog een aanvraag gedaan voor een luiercontainer

       * Veiligheidsplan

Vanuit de gemeente is een integraal veiligheidsplan opgesteld. Als er nog zaken zijn die spelen op het gebied van veiligheid in ons dorp dan kunnen deze gemeld worden bij de dorpsraad zodat die ze in kan brengen bij de gemeente

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Henk Broeren meldt dat er in Vortum-Mullem geen openbaar toilet is terwijl de gemeente dit wel op de agenda zou hebben staan. De dorpsraad is hier niet voor benaderd door de gemeente. Hij gaat ook nog navragen bij de parochie hoe het zit met het luiden van de kerkklokken bij bepaalde gelegenheden

Ligi merkt op dat het veldje in de St. Hubertusstraat geen succes is en dat nu alles gemaaid is door de gemeente. Het is niet duidelijk wat er nu verder gaat gebeuren met het veldje

 

  6. SLUITING

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering.                   

 

             

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: