Dorpsraadsvergadering 6 februari 2022

Publicatiedatum: Maandag 06 februari 2023

Dorpsraadvergadering:  maandag 6 februari

Locatie: Café Knillus

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste dorpsraadvergadering van 2023

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERKGROEPEN

 • Wonen

De werkgroep is samen met de gemeente aan het kijken waar er nieuwe bouwmogelijkheden zijn binnen het dorp. De werkgroep geeft aan dat er verdeeld over de komende 5-10 jaar een 30-40 tal woningen gebouwd zouden moeten kunnen worden. Einde van het jaar moet er een concreter plan zijn hoe dit het beste gerealiseerd kan worden. Wilhelmien vraag of ook de optie van wonen voor ouderen (o.a. buurtwonen) wordt meegenomen. Guido geeft aan dat dit meegenomen wordt in de plannen.

 

 • St. Corneliusstraat

Greetje en Maarten hebben een bijeenkomst gehad met de projectleider Michiel van Boekel. Het plan staat op tekening en is gezamenlijk besproken. Er is veel aandacht voor vergroening van de openbare ruimte en het zichtbaar maken van de Luinbeek (samenwerking met het Waterschap). Ook de beweegtuin wordt meegenomen in het plan. De verharding van de weg naar het sportveld is niet opgenomen in dit plan (financieel niet haalbaar). Hetzelfde geldt voor herinrichting van het kerkplein. Financiering hiervan zou op een andere manier misschien mogelijk zijn via het postcode loterij buurtfonds.

 

 • Sports2 play

De geplande meeting eind januari is niet door gegaan. Nieuwe datum moet nog geprikt worden. Bedoeling is om het plan dan te maken zodat het verder uitgewerkt kan worden.

 

 • Knillus

In het eerste weekend van juni vier Knillus het 5-jarig bestaan. Er zullen dan diverse activiteiten worden georganiseerd. Nader info volgt nog.

 

 • Welkom

Ilona van Creij en Inge Thielen gaan de werkgroep Welkom voortzetten met hulp van de oud-leden. Ze hebben veel leuke verfrissende ideeën die ze binnenkort willen communiceren middels een nieuwsbericht op Vortum-Mullem.info en Facebook.

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

 • Luiercontainer

De luiercontainer is geplaatst. Hij staat achter de jeu de boules baan. De container kan ook worden gebruikt voor incontinentieluiers

 

 • Klimaatgesprekken land van Cuijk

Op 16 februari starten er themabijeenkomsten plaats over het klimaat. Locatie is bibliotheek Cuijk

 

 • Planning gebiedswethouder

Het jaarlijkse bezoek van B&W vanuit de gemeente gaat niet meer door. In plaats hiervan is er een jaarlijks bezoek van onze gebiedswethouder Bauke de Bruin.

 

 • Comité 5 mei

Het land van Cuijk wil een comité oprichten om een festival te organiseren op 5 mei 2025. Mensen die hierbij aan willen sluiten kunnen zich melden bij de dorpsraad

 

 • Omroep land van Cuijk

De omroep zoekt vrijwilligers. Ook hiervoor kun je je melden bij de dorpsraad

 

 • Thema avond verkeersveiligheid

Team Lokaal organiseert op 13 februari in Grave een thema avond over de mobiliteit in het land van Cuijk

 

 • Inzameling oud papier

De data dat er oud papiercontainers bij Knillus staan zijn weer gepubliceerd op de website Vortum-Mullem.info

 

 • Postcode loterij buurtfonds

We gaan ons hiervoor aanmelden voor subsidie voor herinrichting kerkplein

 

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Wilhelmien meldt dat op vrijdag voor de carnaval er een carnavalsmiddag wordt georganiseerd voor de ouderen samen met de kinderen.

Greetje vraagt hoe het zit met de nieuwe gemeenteborden. Het plan is dat alle borden er voor de zomer moeten staan.

Peter neemt nog contact op met de werkgroep Toerisme

 

6. SLUITING

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering

 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: