Dorpsraadvergadering 6 november

Publicatiedatum: Maandag 06 november 2023

Dorpsraadvergadering:  Maandag 6 november

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING

Peter heeft zich afgemeld en Frans zal deze avond de vergadering voorzitten. Hij heet iedereen van harte welkom

 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

 

3. WERKGROEPEN         

Reconstructie St. Cornelisstraat

Maarten presenteert het definitieve plan. Een aantal punten die gemeld zijn op de eerdere informatie avond zijn opgepakt. De presentatie is eind deze week te vinden op de website.

 

Beweegtuin

De subsidie aanvragen lopen. Op dit moment is ca. 50% van het benodigde geld binnen.

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Ronde 33

Burgemeester Moorman is afgelopen maand op bezoek geweest in Vortum-Mullem. Het welkomstcomité heeft haar rondgeleid en ze was erg onder de indruk van waar een klein dorp groot kan zijn.

 

Laadpaal Knillusplein

De laadpaal voor elektrische auto’s op het Knillusplein wordt meegenomen met de reconstructie van het plein

 

Bijeenkomsten omgevingsvisie LVC

Binnen de Omgevingsvisie Land van Cuijk 2040 valt alles wat je ziet, voelt, hoort en ruikt en onderdeel is van de fysieke leefomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, het verkeer, de natuur en een schone lucht. De doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving legt de gemeente vast in de Omgevingsvisie. Zo helpt de Omgevingsvisie bij het maken van plannen voor de gemeente Land van Cuijk tot 2040. Fase 1 is inmiddels afgerond. In de eerste fase is heel veel input verzameld om te komen tot een Opgavennotitie. Het gaat nu verder met fase 2 en daarin bouwen we aan ‘het verhaal Land van Cuijk’. Wat voor gemeente willen we zijn in de toekomst? We hebben drie prikkelende scenario’s gemaakt. Met elk een ander toekomstbeeld:

• het Land van Groene innovatie?

• het Land van Welzijn?

• het Land van Ontplooiing?

Graag willen wij je vragen om deze uitnodiging ook heel gericht te delen met mensen die je kent, die goed zouden kunnen meedenken. De informatie avonden zijn:

 

Maandag 27 november

19.00 – 21.30 uur

MFA Oelbroeck in Sint Anthonis

 

Donderdag 30 november

19.00 – 21.30 uur

’t Fort in Cuijk

 

Woensdag 6 december

19.00 – 21.00 uur

De Pit in Overloon

 

Bezoek wethouder op dorpsraadbijeenkomst van 4 december

Volgende dorpsraadbijeenkomst op 4 december zal wethouder Bauke de Bruin aanwezig zijn en deelnemen aan de vergadering. Als er vragen zijn voor de wethouder kunnen deze vooraf worden door gegeven aan de dorpsraad.

 

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Ronny vraagt of er mogelijkheden zijn met de subsidie van de Rabobank m.b.t. duurzaamheid. De dorpsraad/Knillus pakt dit verder op.

 

Twan Verstegen merkt op dat bij de reconstructie van het plein er rekening moet worden gehouden met de aanleg van leidingen/water. De werkgroep neemt dit mee bij de definitieve uitwerking

 

Er komt een vraag over de notulen van vorige week dat er deze vergadering een toelichting zou komen van de werkgroep windturbines. Deze update is er niet, maar Frans Broeder meldt dat er nog geen duidelijkheid is hierover. We gaan de werkgroep nogmaals vragen om volgende vergadering een update te geven. Vraag kan ook worden voorgelegd aan de wethouder die volgende maand aanwezig is.

 

 

6. SLUITING

Frans bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: