Avance zetten verdere stappen

Publicatiedatum: Maandag 20 november 2023

Nieuwe bestuursleden, nieuwe commissieleden en een uitgebreide mini groep Sambeek, Boxmeer en Vortum.

Tijdens de jaarvergadering van 15 september jongstleden werd er een nieuwe commissie benoemd met mandaat om een nieuw bestuur te vormen. De commissie werd gevormd door de leden Lieke Laarakkers, Maril Nabuurs, Harrie Roosen, Peter Rongen, Willie Bongers en de zittende bestuursleden Vera Hendriks en Irene Gerrits. Voor de eerste vergadering op 2 okt 2023 werd door Vera een whatsapp groep aangemaakt voor de onderlinge communicatie en iedereen ging meteen aan de slag met het persoonlijk werven van potentiële kandidaten. Om de 14 dagen kwam de commissie kort bij elkaar om de voortgang onderling af te stemmen. Begin november werden de laatste gesprekken gevoerd.

Door Lieke en Maril werd op 28 oktober een presentatie over de vereniging gegeven aan de ouders van de mini’s wat als zeer positief werd ervaren. De presentatie gaf inzicht in de structuur van Avance met commissies, trainingsgroepen in Boxmeer en Sambeek voor de mini’s en een mooie sportaccommodatie voor de jeugd- en de senioren leden in Sambeek met een sfeervolle horeca- en vergaderruimte.

De bovengenoemde activiteiten hebben geleid tot een zeer verdienstelijk resultaat zijnde een volledig bestuur van 7 bestuursleden, waarbij alle functies zijn ingevuld. Op 15 november heeft het voltallige nieuwe bestuur kennis gemaakt met elkaar, alle commissieleden en de aftredende bestuursleden. Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende leden; voorzitter Patrick, vice voorzitter: Jos, penningmeester Herman, vice penningsmeester: Roy, uitvoerend secretaris: Femke en de bestuursleden: Vera en Irene.

Met het nieuwe bestuur kan de vereniging verder bouwen aan de organisatie van onze mooie club. Door de extra aandacht die wordt gegeven aan de mini’s, waardoor er aanwas van onderaf is, bouwt de vereniging aan de toekomst. Met zowel het nieuwe bestuur, de mini’s, de competitie spelende teams en recreanten groep, gesteund door onze sponsoren en de vele enthousiaste vrijwilligers die ondersteunen met het uitvoeren van de vele werkzaamheden en een gezonde financiële basis kan Avance een mooie toekomst tegemoet zien.

Tijdens de oudjaarsborrel op 29 december 2023 wordt er om 20.00 uur een korte extra ledenvergadering gehouden, waar het nieuw bestuur officieel wordt benoemd en de huidige penningmeester Marco en secretaris/voorzitter Ruben aftreden. Wij wensen de leden, vrijwilligers en publiek nog vele gezellige en sportieve ontmoetingen toe in de Warandehal, gymzaal van Metameer en omliggende accommodaties.

De commissie vorming nieuw bestuur Avance

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Geert van Raaij

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: