Werving vrijwilligers terminale zorg

Publicatiedatum: Woensdag 26 september 2007
Betreft: werving vrijwilligers palliatieve terminale zorg in het Land van Cuijk


Hoe word je vrijwilliger in de terminale zorg?
Er is geen speciale vooropleiding nodig om als vrijwilliger in de terminale zorg te kunnen werken. Met iedereen die zich aanmeldt is er een persoonlijk gesprek.
Alle aspirant-vrijwilligers nemen deel aan een serie voorbereidingsbijeenkomsten.
Binnenkort wordt er weer begonnen met het voorbereiden van nieuwe vrijwilligers.
Op dit moment is er dringend behoefte aan nieuwe mensen om alle hulpvragen te kunnen blijven honoreren.

Wie zijn deze vrijwilligers?
Evenwichtige mannen en vrouwen van alle leeftijden die, door hun liefdevolle aanwezigheid, eenvoudige verzorging en hun aandacht voor alle betrokkenen, het mede mogelijk willen maken dat mensen toch in hun eigen omgeving kunnen blijven om te sterven.

Laatste levensfase liefst thuis!
Als je aan mensen vraagt waar ze het liefst de laatste periode van hun leven zouden willen zijn dan is het antwoord bijna altijd: thuis natuurlijk!
Dat dat ook mogelijk is als die tijd eenmaal aanbreekt, is niet altijd zo natuurlijk.
Misschien zijn er te weinig mensen in de directe omgeving die nabij kunnen zijn en de zorg bieden waaraan op dat moment behoefte is.
Het is ook mogelijk dat de zorg zo intensief is of zo lang duurt dat het voor de naasten te zwaar kan worden.

Aanvullende zorg door vrijwilligers
Vrijwilligers van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) zijn werkzaam in het hele Land van Cuijk. Zij zijn met name ’s nachts aanwezig zodat de mensen in de eigen kring van de zieke weer wat energie op kunnen doen. Op deze manier kunnen zij eraan bijdragen dat deze laatste levensperiode voor alle betrokkenen zo goed mogelijk kan zijn.

Voor verdere informatie of aanmelding kunt u bellen met een van de coördinatoren Lonneke Willems, Rinie van Hezewijk of Hilde Vos : 0485-574289
Schriftelijke informatie kunt u aanvragen via vptz@stbno.nl
Zie ook www.vptzlandvancuijk.nl

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: