werving nieuwe vrijwilligers voor terminale zorg

Publicatiedatum: Vrijdag 02 november 2007
Persbericht: november 2007 VPTZ

Betreft: werving nieuwe vrijwilligers
voor terminale thuiszorg
in het Land van Cuijk
Onbetaalbaar vrijwilligerswerk !
Mensen die in de laatste periode van hun leven zijn hebben veel aandacht en zorg nodig en kunnen vaak moeilijk alleen gelaten worden.
Familie, buren of vrienden zorgen voor hun naaste op de tijdstippen dat er geen professionele zorg aanwezig is of hoeft te zijn. Soms kan dat zwaar zijn of moeilijk vol te houden voor langere tijd.
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk is een zelfstandige organisatie, die via ondersteuning en praktische hulp, zorg biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en thuis willen sterven en aan de mensen die hen verzorgen. De hulp van deze vrijwilligers is een aanvulling op de zorg die de familie zelf geeft. Zo krijgen partner of anderen de gelegenheid om even rust te nemen of ’s nachts rustig te slapen.

Om hulp aan mensen die thuis willen sterven ook de komende tijd te kunnen blijven geven is het dringend nodig onze groep vrijwilligers uit te breiden.
Vrijwilligers in de terminale zorg houden zich bezig met heel gewone hulpverlening.
De belangrijkste taken zijn: het waken, lichte persoonlijke verzorging en het ondersteunen van zowel de zieke als de familie. Alleen het aanwezig zijn is soms al voldoende.
De vrijwilligers staan er niet alleen voor maar kunnen rekenen op intensieve begeleiding door de coördinatoren. Deze fungeren als klankbord en zorgen ervoor dat regelmatig nascholingen en contactbijeenkomsten voor alle vrijwilligers worden gehouden.
De bijeenkomsten zijn informatief en leerzaam. Er worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd en er is ruimte voor onderling contact. Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg geven vaak aan dat zij dit werk ervaren als een grote verrijking van hun leven.
Deze maand vinden kennismakingsgesprekken plaats met geinteresseerden.
Nieuwe vrijwilligers worden zorgvuldig op hun taak voorbereid in een aantal voorbereidingsbijeenkomsten. Begin volgend jaar gaat een nieuwe reeks van deze bijeenkomsten van start. Hiervoor zijn wij op zoek naar evenwichtige mensen.
Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden zijn welkom en ervaring in de zorg is niet nodig. Levenservaring, een luisterend oor, aandacht voor anderen en het vermogen tot aanpassen zijn de voornaamste kwaliteiten die vrijwilligers in de terminale zorg nodig hebben.
Wanneer U het gevoel hebt dat u iets kunt en wilt betekenen voor mensen in hun laatste levensfase die thuis willen sterven, aarzel dan niet en neem nu contact op met de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk. Er is een uitgebreide brochure met informatie voor u beschikbaar en de coördinatoren geven graag antwoord op uw vragen.

Wij zijn bereikbaar via 0485 – 574289 en vptz@stbno.nl; zie ook www.vptzlandvancuijk.nl  

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Geert van Raaij

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: