Vakantie om op verhaal te komen

Publicatiedatum: Zaterdag 03 juli 2010
Vakantie om op verhaal te komen….

De komende weken onderbreken we ons gewone ritme van alledag. De vakantie is een periode van ontspanning, vrij zijn van de werkzaamheden, extra tijd hebben voor elkaar en voor het gezin. Meestal zoeken we een andere omgeving op. Velen zoeken de warmte van de zon en het verfrissende van de zee. Anderen zoeken de stilte en rust van de natuur. Weer anderen vinden steden, architectuur en kunst fascinerend. Nog anderen maken grote reizen naar andere werelddelen en andere culturen. Jongeren zoeken soms de kick van het vreemde en het uitdagende. Jongeren zoeken soms leeftijdgenoten om zich bij elkaar thuis te voelen en hun eigen dromen te volgen. De vakantie is een periode waarin op verschillende manieren nieuwe energie en nieuw enthousiasme wordt opgedaan. De vakantie is ook een periode waarin er ruimte is voor een goed boek, voor bezinning, reflectie en gesprek. In de vakantie worden vaak ook heilige plaatsen bezocht. Heilige plaatsen die door de eeuwen heen mensen hebben gediend om zich met het leven in al zijn omstandigheden en wederwaardigheden te verhouden. Tempels, kerken en kapellen met hun schoonheid, met hun rijkdom en met hun eenvoud. Heilige plaatsen, bedevaartsplaatsen, waar mensen naar toe reizen om troost en bemoediging te vinden wanneer het leven pijn doet. Heilige plaatsen waar jongeren naar toe trekken om zich over te geven aan de uitdaging van het leven en de uitdaging van het samenzijn met leeftijdsgenoten, zoals Taize in Frankrijk.

De vakantieperiode in de parochie is ook anders dan gewoonlijk. Werkgroepen liggen stil. Koren komen niet bij elkaar voor de repetities en voor het ondersteunen van de zang in de vieringen. De anders zo talrijke vergaderingen en activiteiten vragen even niet de aandacht. Ook de parochie schakelt over naar een rustiger periode, hoewel de normale vieringen door de week en op zondag gewoon doorgaan. We weten ook dat er voor verschillende mensen momenten van verdriet en pijn zullen zijn vanwege ziekte of sterven van iemand die hen dierbaar is.

Het is ook een moment om elkaar te bedanken voor alle inzet. De parochie dragen we immers samen. Ieder is daarbij belangrijk. Ieder heeft daarbij een eigen kwaliteit. De mensen die de kerk versieren vertellen hun verhaal met bloemen. De leden van de koren dragen met hun zang ontzettend veel bij aan de kwaliteit van de vieringen. De lectoren, de collectanten, de kosters en alle kerkgangers maken samen onze gemeenschap. De werkgroep die de eerste communie van de kinderen begeleidt en de mensen die de jongeren begeleiden als deze jongeren er voor kiezen gevormd te worden. Ieder is belangrijk en doet er toe. Dat moeten we vasthouden en benadrukken. Daarbij past een woord van dank en waardering. Ook de mensen die achter de schermen werken zoals het parochiebestuur, de parochievergadering, het secretariaat, de mensen van de kerkbijdrage- en ledenadministratie, de mensen van het Dorpsblad en vele anderen mogen we niet vergeten. De parochie is van de parochianen. Alleen samen kunnen we de parochie dragen en naar de toekomst toe opbouwen. Dat is zeker een dankjewel waard.

De vakantieperiode is een periode voor rust en ontspanning. Maar ook om nieuwe energie op te doen om met frisse moed weer aan de slag te gaan. In onze parochie is iedereen belangrijk. In hoge mate zijn we op elkaar aangewezen om de parochie te dragen. Het is fijn als mensen tijd en energie investeren in onze gemeenschap. Het is fijn als ook een nieuwe generatie zich in wil zetten voor onze parochie. Er is zoveel te doen. Ieder die vrijwillig iets wil doen voor de parochie is van harte welkom bij de koren of de werkgroepen. Misschien is de vakantie ook een mooie gelegenheid een moment na te denken hoe u iets van uw kwaliteit beschikbaar kunt stellen voor onze parochiegemeenschap. Graag wens ik ieder een ontspannen vakantietijd.
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: