Een weldadig afscheid, een wegemeend woord van dank

Publicatiedatum: Donderdag 22 juli 2010
EEN WELDADIG AFSCHEID

EEN WELGEMEEND WOORD VAN DANK


Beste mensen, parochianen van Sambeek en Vortum Mullem.
Het weekend van 12 – 13 juni 2010 zal ik niet gemakkelijk vergeten. Het was een sfeer van waardering, met heel veel goede wensen, zowel mondeling als schriftelijk, en natuurlijk ook bij mij zelf een mengeling van gevoelens. Afscheid nemen van mensen met wie je in de loop van jaren vertrouwd geraakt bent, betekent altijd een loslaten van wat en wie vertrouwd, nabij en dierbaar was.
Zo zijn er heel veel kaarten, brieven , briefjes en groeten die me echt geraakt hebben. Nogal wat mensen die verhinderd waren op die zaterdagavond of zondagmorgen stuurden toch een briefje of kaartje. Heel veel gesproken woorden hebben me ook getroffen.
Nu woon ik al ruim een maand in Zenderen : een nieuwe omgeving, die overigens sinds 1951 – toen ik uit Twente vertrok – ook sterk veranderd is. Het landschap is nog mooier geworden dan het was voorheen. De groep Karmelieten waar ik lid van ben is heel gevarieerd: ieder heeft een heel eigen levensgeschiedenis en ook heel eigen pastorale ervaringen. Dat betreft pastoraal werk in Nederland, in Duitsland, in Brazilië en op de Filippijnen. Het zijn huisgenoten die ik bijna allemaal ken vanuit het verleden.

Inmiddels heb ik de tijd genomen om alle post, alle kaarten, cadeautjes en andere tekenen van afscheid en waardering eens aandachtig door te nemen. Dat riep heel veel op aan dierbare en vaak onvergetelijke ervaringen.
Al die herinneringen hebben betrekking op een periode in mijn leven die me dierbaar is en dankbaar stemt. Die schriftelijke tekenen van het afscheid zal ik zeker bewaren. De jaren in Sambeek Vortum Mullem - en ook de jaren in Boxmeer die daaraan voorafgaan - zijn voor mij geen puur verleden dat voorbij is. Ik heb die jaren met betrokkenheid en met vreugde gewerkt en dat is geen voorbije geschiedenis!

Ik wil u allen oprecht danken voor de hartelijke manier waarop het afscheid gestalte kreeg en alle goede wensen en woorden van waardering die ik mocht ontvangen.
Het sluit een periode af van mijn leven die mede bepalend is voor mijn levensweg. Daarover zal ik in de komende tijd nog wel wat mijmeren. En misschien zal ik dan de rijkdom van sommige ervaringen nog beter tot me laten spreken.
Er blijft natuurlijk een vorm van kontakt : de herinnering. En ook: de informatie die ik op Internet vind over Vortum en Sambeek. Ook herinnering is een vorm van contact. En enkele mensen zullen het kontakt per mail of telefoon onderhouden. Voor zover haalbaar, zal ik natuurlijk reageren.
Ondertussen gaat de samengroei van Boxmeer, Sambeek en Vortum Mullem uiteraard door: Ik wens de stappenplangroep een prettige samenwerking en een wijze en succesvolle aanpak van alle vragen die zich voordoen, en van de veranderingen die dat vraagt!. En als u het gevoel mocht hebben dat – wat men wel eens zegt - de geloofsbeleving achteruit gaat, dan wil ik graag wijzen op de vormingsprogramma’s van de Karmel in Boxmeer: U vindt het programma zeker achter in de kerk. Daar wordt over onderwerpen gesproken waar voorheen de ‘gewone’ parochiaan niet aan toe kwam. Waag gerust de stap om eens kennis te nemen! Misschien ook een weg om te ervaren dat je met geloofservaring en behoefte aan verdieping niet alleen staat .

Het ga u allen goed. Dank voor die mooie jaren in Sambeek en Vortum, en natuurlijk ook – lang geleden – in Boxmeer! .

Pater Gerard Oude Hengel. Karmeliet

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: