De kanteling

Publicatiedatum: Woensdag 24 november 2010
De Kanteling

Hierbij nodigt de Burgerparticipatieraad van de gemeente Boxmeer U uit voor de bijeenkomst op 25 november 2010.
De brochure is te downloaden via dorpsblad.vortum-mullem.info

Omdat de kanteling een vrij nieuwe manier van denken is lijkt ons enige toelichting op zijn plaats.
Een van de belangrijkste onderdelen van de wet op de maatschappelijke ondersteuning verder te noemen de WMO is de zogenaamde compensatieplicht voor de gemeente.
De compensatieplicht is in de WMO zo geregeld dat de gemeente burgers die beperkingen ondervinden in hun deelname aan de samenleving en in hun zelfredzaamheid hierin moet compenseren zodat die beperkingen opgeheven worden.
De gemeente heeft de vrijheid hoe die compensatie te realiseren. Er kan dus op verschillende manieren vorm gegeven worden aan die compensatie.
Een van die manieren wordt omschreven in de “kanteling”.
Belangrijkst uitgangspunt van de kanteling is dat de hulpvrager centraal staat.
Niet gedacht moet worden vanuit beschikbare hulpmiddelen die ter compensatie kunnen worden aangeboden, maar samen met de hulpvrager zal overlegd moeten worden wat de meest compenserende oplossing is. Dit vereist een nieuwe manier van denken omdat er nu rechtstreeks contact gezocht moet worden met de hulpvrager. Alle aspecten die te maken hebben met de leefsituatie, de reden van de hulpvraag en wat verder nog van belang kan zijn om tot de best mogelijke compensatie zullen moeten worden bekeken.
Samengevat: de gemeente zal echt in gesprek moeten gaan met de hulpvrager.
Omdat dit nogal wat consequenties heeft en procesmatig ontwikkeld zal moeten worden leek het ons zinvol U kennis te laten nemen van de weg die daartoe kan leiden en de ervaringen die er mee opgedaan zijn.
Temeer is dit van belang omdat zoals de agenda vermeld ook de gemeente Boxmeer haar visie zal geven.
In de gemeente Kerkrade is reeds geruime tijd gewerkt met de “kanteling”. Zij zijn bereid om ons vanavond inzicht te geven in de gedachten over de “kanteling”en hun ervaringen met ons te delen.
Wij hopen dat wij 25 november velen van U kunnen verwelkomen.

Namens de BPR
Hinke Roders

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: