Wat speelt in Vortum-Mullem kan ook in de andere dorpen

Publicatiedatum: Dinsdag 28 december 2010
Interview met Peter Stevens (CDA)

BOXMEER - Het Boxmeers Weekblad zet de schijnwerper op de raadsleden van de gemeente Boxmeer. Deze week is het de beurt aan Peter Stevens uit Vortum-Mullem, raadslid voor het CDA.

Met motor erop uit
Peter Stevens is 51 jaar, gehuwd met Remke Bannink en hij heeft drie kinderen in de Middelbare schoolleeftijd, een zoon van 17 en twee dochters van 15 en 13 jaar oud. Zijn hobby’s liggen vooral op sportief gebied, met name het recreatief volleyballen en de golfsport; bij mooi weer trekt hij er graag met de motor op uit.

CDA-raadslid Peter Stevens bij zijn viervoeters
CDA-raadslid Peter Stevens bij zijn viervoeters.


Zeugenbedrijf
Na de HAVO koos Peter Stevens voor de Hogere Landbouwschool in Dronten, waar hij afstudeerde in de akkerbouw en in de bedrijfskunde. Hier leerde hij ook levensgezellin Remke kennen. Met haar samen runde hij eerst een zeugenbedrijf. Dat veranderde na een opkoopregeling in akkerbouw en vleesvarkens, waar op dit moment –na een sanering- de akkerbouw van overgebleven is. Dat betekent werken met piektijden; in de lente zaaien en poten en in de herfst het oogsten.
Met name in de wintermaanden heeft Peter tijd voor een aantal bestuurstaken. Naast het gemeentebestuur zit hij ook in het bestuur van het regionaal waterschap, in de ledenraad van de RABO-bank, in het bestuur van ZLTO en een aantal coöperaties.

Herkenbare mensen
Hoe is hij met de politiek in aanraking gekomen? “Ik heb eerst zeven jaar in de dorpsraad gezeten, eerst als actiegroep binnen de gemeente Vierlingsbeek, die later is overgegaan in de dorpsraad Vortum Mullem onder de gemeente Boxmeer. In die periode kreeg ik geleidelijk meer binding met de politiek, waarna ik in 2006 gevraagd werd om op de lijst te staan voor het CDA. Staande op plaats zeven, kwam ik toch met voorkeursstemmen in de raad.”
“Het CDA streeft naar herkenbare mensen in de verschillende kernen en ik gaf zelf de voorkeur aan een landelijke partij om van daaruit politiek te bedrijven voor de hele gemeente. Wat er speelt in Vortum Mullem, kan ook in andere kernen aan de orde zijn. De ontwikkelingen, die ik in de raad zie, zijn positief. Er zijn goede debatten; men wil vooruit.”
“De recente bezuinigingen lagen en liggen natuurlijk gevoelig. Nu de bomen financieel niet meer in de hemel groeien, moet je visie tonen en een balans zien te vinden in wat noodzakelijk en wat mogelijk is. Wat betreft de bibliotheken denk ik, dat we een goede invulling gevonden hebben in de vorm van een leespunt in combinatie met een gemeenschapshuis.”

Ruimte ondernemers
Met de kennis die hij in huis heeft zit hij in de commissie Ruimte. Waar liggen op dat gebied zijn prioriteiten? “In de eerste plaats ligt die prioriteit bij de leefbaarheid van de kernen. Het behoud van de scholen en nieuwe woningbouw zijn daarbij van cruciaal belang. Naast die leefbaarheid moet in het buitengebied de ruimte worden gegeven aan de ondernemers, zowel op agrarisch gebied als op het gebied van de recreatie.”
Welke eigenschappen ziet hij bij zichzelf? “Ik ben voor goed overleg, maar er moeten wel keuzes gemaakt worden. Je zult dan knopen moeten doorhakken en je kunt het daarbij nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken.
Ik ben resultaatgericht en houd van efficiënt werken. Daarnaast ga ik in mijn denken ook sterk uit van het coöperatiemodel. Winst maken moet niet het enige oogmerk van een onderneming of instelling zijn. Je hebt ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving als geheel.”

Bron: Boxmeers Weekblad
Foto: Tom Oosthout

Geplaatst door: Geert van Raaij

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: