Nieuwe naam peuterspeelzalen Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Zaterdag 22 januari 2011
Nieuwe naam peuterspeelzalen Gemeente Boxmeer en uitbreiding dienstenaanbod


Vanaf 1 januari 2011 gaat onze stichting Peuterspeelzalen Gemeente Boxmeer verder als KOKO+.Onze nieuwe naam staat voor Kwaliteit in ontwikkelingsondersteuning en
Kinderopvang.De + staat voor de extra mogelijkheden die wij vanaf het nieuwe jaar
Kunnen bieden.

Naast het huidige peuterspeelzaalwerk (spelen en ontwikkelen) tijdens schoolweken, bieden wij vanaf 1 februari 2011 ook PEUTEROPVANG op onze locaties.
Wij noemen onze locaties daarom voortaan PEUTERCENTRUM en niet meer peuterspeelzaal.Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsaanbod is V.V.E.( Voor- en
Vroegschoolse Educatie). Wij werken op elke groep met het Ontwikkelingsgerichte programma Puk& Ko. Hiermee stimuleren wij de ontwikkeling van peuters op allerlei
Gebieden en zijn wij ook vroeg in staat om eventuele ontwikkelings- of taalachterstanden bij hen te signaleren.
Vanaf februari 2011 gaat KOKO+ binnen al onze peutercentra in de gemeente Boxmeer werken met kleinere groepen van maximaal 14 peuters.
Een peutercentrum is – bij voldoende vraag – gedurende 40 / 48 weken geopend van 7.30 –
13.00 uur. Sommige peutercentra zijn zelfs open van 7.30 – 18.00 uur!
Naast de uitbreiding van onze eigen diensten, zal vanaf het nieuwe jaar ook onze samenwerking met Stichting Gastouderbureau Boxmeer geïntensiveerd worden.
Al sinds 2008 werken wij succesvol samen ons 1e peutercentrum in Beugen.
Daar kunnen ouders via Stichting Gastouderbureau Boxmeer aanvullende gastouderopvang afnemen voor de momenten dat ons peutercentrum gesloten is.
Ook kunnen ouders bij het gastouderbureau terecht voor gastouderopvang van hun andere kinderen van 0 – 13 jaar. De opzet van Beugen staat inmiddels ook landelijk op de kaart: peutercentrum ’t Biggetje te Beugen is opgenomen in de handreiking van de VNG als voor-
Beeld voor harmonisatie. Deze samenwerking geldt vanaf 1 februari ook voor onze andere peutercentra.

Waarom deze stappen?
Wij vinden het belangrijk dat elke peuter in de eigen dorpskern terecht kan voor spelen, ontwikkelen en opvang met leeftijdsgenootjes uit het eigen dorp.
Samen kunnen zij dan de stap naar de lokale basisschool maken, de stichting werkt al nauw
Samen met het basisonderwijs. Daarom hebben wij peutercentra in (bijna) alle dorpskernen van de Gemeente Boxmeer.
Voor kinderen van 0 – 2 jaar is het belang bewezen om in een huiselijke sfeer opgevangen te worden. In onze visie onderschrijven wij het belang om kinderen van 2 – 4 jaar op te vangen in de peutercentra, als voorbereiding op het basisonderwijs en de doorgaande lijn.
Door onze openingstijden te verruimen, komt KOKO+ tegemoet aan de wens van veel werkende ouders naar aanvullende opvangmogelijkheden.
Omdat al onze peutercentra vanaf 1 januari 2011 voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang, komen werkende ouders ook nog eens in aanmerking voor een tegemoetkoming van de belastingdienst voor de uren die zij afnemen. In veel gevallen komen
Ouders/verzorgers daardoor goedkoper uit voor een zelfde – of zelfs een groter – aantal uren afname.
Door ons aanbod voor peuters op onze eigen peutercentra te combineren met opvang voor
0 – 13 jarige in kleinschalige gastoudergezinnen, kunnen KOKO+ en Stichting Gastouderbureau Boxmeer samen een sterk aanbod aan spelen, ontwikkelen en opvang
bieden dat past bij de ontwikkelingsfase van ieder kind.
Wij willen met deze stappen nog meer kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de jonge kinderen in onze gemeente.

Kortom een hele verandering voor het nieuwe jaar.
Wij hebben er heel veel zin in om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

Met vriendelijke groet,

Marian Cornelissen Wietske Walraven

Directeur Stichting Peuterspeelzalen Directeur Stichting Gastouderbureau
Gemeente Boxmeer Boxmeer


Nieuwe adresgegevens vanaf 1 februari 2011

KOKO+
De raetsingel 1
5831 KC Boxmeer

Telefoon (0485) 521294
Fax (0485)520598
E –mail info@kokoplus.nl
Website www.kokoplus.nl

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: