Bouwen we in Vortum-Mullem in 2012?

Publicatiedatum: Woensdag 26 januari 2011
Die vraag zal menigeen zich gesteld hebben na de bekendmaking van de gemeente, dat plan B (luinbeekweg) voorrang krijgt omdat plan A (vd Bosch) uitloopt, en men verwacht bouwrijpe kavels te kunnen uitgeven eind 2011, begin 2012.
Daarbij is de wens naar voren gekomen om opnieuw te inventariseren wat de behoefte is aan woningbouw, vooral starterwoningen, om de reeds aanwezige plannen eventueel aan te passen.
Daarnaast gaat men informatie inwinnen bij al gerealiseerde collectieve projecten, om kennis op te doen, en eventueel gezamenlijk een project op te starten. Zover nu blijkt zal plan B in Vortum-Mullem naar voren geschoven worden, zonder dat dit afbreuk doet aan plan A. Dit is bij de Luinbeekweg. Het plan moet nog opgestart worden, betreffende ontsluiting en bouwrijp maken van dit gebied. Als we nu zelf vanuit Vortum-Mullem plannen aandragen en concrete aanvragen doen, kan samen met de gemeente bekeken worden wat en hoe in dit plan starterwoningen ingepast en gerealiseerd kunnen worden.
Heeft U ideeën of plannen, alleen of samen, of wilt u meehelpen de kar te trekken, meld U dan, we proberen dan samen kennis op te doen om uw plannen zo goedkoop mogelijk te realiseren. Wij kunnen daar niet te lang mee wachten, anders zijn we te laat. ( de eerste bijeenkomst is al gepland voor 16 februari)

Wij horen graag z.s.m. van u.
Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: