Creativiteit en vindingrijkheid versiert het leven

Publicatiedatum: Dinsdag 08 februari 2011
Ieder mens heeft zijn eigen talenten. Voor de een liggen zijn talenten in zijn kennis en zijn opleiding. Voor de ander op het communicatieve of sociale vlak. Mensen kunnen ook heel creatief zijn met taal, met klei, met verf, met glas, met muziek, met elektronica, etc. Deze talenten worden ontwikkeld in het gezin, op school, of in de vrije tijd. Creativiteit geeft ons mensen eindeloze mogelijkheden om het leven in al zijn schoonheid zichtbaar te maken. Creativiteit en vindingrijkheid biedt ook de mogelijkheid mensen en hun leven te kleineren, te onderdrukken, te kwetsen en te doden. Het is duidelijk dat creativiteit en vindingrijkheid ten goede en ten kwade ontwikkeld kunnen worden. Voor dit moment beperk ik me tot die creativiteit en vindingrijkheid die het leven in al zijn schoonheid laat zien.

Mensen die in de derde wereld in armoede leven zijn vaak meesters in creativiteit en vindingrijkheid. Van hen wordt gezegd dat ze in staat zijn van niets nog iets te maken in hun leven. Ze laten daarmee een grote kwaliteit van leven zien. Niets is waardeloos. Alles kan gebruikt of hergebruikt worden. Vaak zijn zij keien in het delen van het weinige dat ze hebben, in het samen gebruiken van de eenvoudige materialen die ze tot hun beschikking hebben. Soms vormen ze kleine coöperaties om hun krachten te bundelen en hun levensomstandigheden te verbeteren. Het is een creativiteit en vindingrijkheid die zich richt op de primaire levensbehoeften. In deze eenvoudige omstandigheden genieten ze van het leven door hun verhalen, door hun muziek en hun dans. In hun eenvoudige levensomstandigheden weten ze het leven te vieren met eenvoudige middelen. Als je dit ziet en ervaart sta je verbaasd dat ze met hun creativiteit en vindingrijkheid de kwaliteit van hun leven zien ondanks hun armoede.

Onze samenleving is gecompliceerd, stelt hoge eisen aan mensen. Het hoge verwachtingspatroon en de druk op mensen om te moeten presteren roept in mensen ook het verlangen wakker bij tijd en wijle deze druk en deze verwachtingspatronen te laten voor wat ze zijn. Op zo’n momenten ontwikkelen mensen aandacht voor schoonheid en creativiteit. Hoeveel mensen geven zich niet over aan het wandelen of het fietsen om te genieten van de natuur. Mensen maken muziek of zingen voor hun plezier. Mensen genieten van hun bridge drive. Mensen zoeken de stilte. Mensen ontwikkelen hun hobby. Mensen scheppen kunstwerken. Mensen spelen met woorden. Ze schrijven verhalen en gedichten. Mensen ontwikkelen het vermogen de zakelijke kant van hun leven in evenwicht te brengen door hun creativiteit en hun vindingrijkheid. Het is geweldig dat er in Boxmeer zoveel koren en verenigingen zijn. Het is indrukwekkend dat in Vortum-Mullem de fanfare bij zijn eeuwfeest een professioneel avondvullend programma presenteert. Het is fascinerend met hoeveel kwaliteit in Sambeek de harmonie Semper Unitas een kerstconcert verzorgt. Het is veelbelovend dat de Boxmeerse harmonie een jongere generatie weet aan te trekken. Kortom, het leven krijgt kwaliteit. De aangename kant van het leven is van groot belang.

Deze aangename kant van het leven vinden we op vele manieren terug in het carnaval. Taal en muziek zijn bij uitstek aan de orde op de liedjesavond. Mensen proberen in woorden en muziek het alledaagse leven te vangen als een moment van herkenning voor anderen. De pronkzitting geeft mensen de ruimte om met humor de samenleving op de korrel te nemen. Met zang en dans, met tonpraten, met toneel en orkest wordt mensen in de zaal humorvol een spiegel voor gehouden. De ernst van het leven wordt bevestigd en gerelativeerd door er met humor naar te kijken. De lichtjesoptocht is feeëriek. Alleen al de kleurige verlichting tegen de achtergrond van de duisternis van de avond is feestelijk om te zien. Tegelijk zien we de creativiteit en vindingrijkheid van mensen op een eenvoudige of op een overweldigende manier te draak te steken met de maatschappelijke, politieke en kerkelijke werkelijkheid. De boerenbruiloft brengt de liefde en het familiaire onder de aandacht, terwijl de Metworst de ruimte is waarin gewedijverd wordt om het koningschap. Carnaval maakt de creativiteit en de vindingrijkheid los om de zwaarte van het leven voor enkele dagen te laten voor wat het is. Het leven is meer dan de ernst. Het leven is ook vreugde, liefde en feest.

De creativiteit van mensen is een groot goed. Leven is meer dan de zaak, meer dan het werk, meer dan de hardheid van de concurrentie, meer ook dan de complexiteit van de samenleving. Leven is de moeite waard gevierd te worden. Dit is niet alleen van vandaag. Het is van alle tijden. In de Bijbel is het Prediker die het leven probeert te doorgronden in de schoonheid van het leven en in de betrekkelijkheid er van. Hij vraagt zich af waar het in het leven om gaat. Hij zegt:
“Generaties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.
De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze weer naar de plaats waar ze op zal gaan.
De wind waait naar het zuiden,
dan draait hij naar het noorden.
Hij draait en waait en draait,
en al draaiend draait de wind weer terug.
Alle rivieren stromen naar de zee,
toch raakt de zee niet vol.
De rivieren keren om,
ze gaan weer naar de plaats waar ze vandaan komen
en beginnen weer opnieuw te stromen.
Alles is vermoeiend,
zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust,
zijn oren horen, en ze blijven horen.
Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon.
Geniet van het leven,
beleef vreugde aan de dagen want ze zijn zo voorbij”.

Tjeu Timmermans,
karmeliet en pastor teamleider


Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: