College bezoekt Vortum-Mullem op 22 maart

Publicatiedatum: Donderdag 17 maart 2011
Op dinsdag 22 maart a.s. brengt het College van B&W haar tweejaarlijkse bezoek aan Vortum-Mullem.
Door de Dorpsraad zijn de volgende punten geagendeerd:
1. Starterswoningen, ouderenwoningen en woningbouw in zijn algemeenheid in Vortum-Mullem. De dorpsraad hecht aan bespreking in deze volgorde omdat er concrete behoefte zou zijn aan starterwoningen. Hierdoor blijft jeugd behouden voor het dorp met alle positieve gevolgen van dien. Men wil het perse over de (on)mogelijkheden van starterswoningen hebben omdat er volgens de dorpsraad ook concrete mogelijkheden voor zijn in Vortum-Mullem. Men wil ook graag weten of er mogelijkheden zijn voor particulieren al dan niet binnen een CPO

2. (I)DOP Vortum-Mullem. De dorpsraad vraagt zich af wat de (on)mogelijkheden zijn voor een (I)DOP voor Vortum-Mullem. Wil de gemeente daar überhaupt aan?

3. Verkeersveiligheid. Dit betreft in concreto het onderhoud van de wegen. Die zouden er, met inbegrip van de bermen, niet overal evengoed bij liggen.

4. Groen. De dorpsraad wil terugblikken op hetgeen er is gerealiseerd (waar men gemiddeld niet ontevreden over is) maar wil ook nog graag weten hoe er verder wordt gegaan met een aantal zaken. Daarbij ging het o.a. om Brembroeken en de Oeffeltse Raam.

5. Rondvraag

U bent allemaal van harte welkom op deze avond, die om 20:00 uur zal beginnen in het Gemeenschapshuis.
Met name de mensen met bouwplannen, wordt aangeraden zeker te komen.

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: