Notulen dorpsraadvergadering 7 februari 2011

Publicatiedatum: Maandag 04 april 2011
Notulen Dorpsraadvergadering 7-2-2011 Zaal Spoorzicht 20.30 uur.
Aanwezig: Jan en Maria Hendriks, Frans Broeder, Jacob Fleuren, Jos Tamminga, Pius van de Groes, John Ebben.
Afwezig met bericht: Peter van Raaij*
Aanwezig vanuit gemeente: Pieter Keiren
Dorpsbewoners: geen

1. Jos opent de vergadering
2. Notulen van 3.01.2011 goedgekeurd; Vastgesteld.
3. Dorpsbewoners aan het woord: geen.
4. Voorstelling Pieter Keiren; Introductie aan Pieter over Vortum-Mullem, Veiligheid, Wegen, Infrastructuur.
Bankjes; extra bankje nog wel welkom
Kerkplein; verlichtingskleur, kleur lampen op St. Cornelius straat?
Prullenbak; verplaatsen bankje van bij gemeenschapshuis naar jeugdhuis. Kan dit worden geregeld?
Bloembakken; onderhoud in eigen hand
Vorst schade inventarisatie? Grote gaten wordt aan gewerkt.
5. Ingekomen post.
• Instructie voor verkeersregelaars
• Bouwen CDA woensdag 16 februari 2011.
• Landelijke opschoondag 19 maart 2011
6. Lopende actuele zaken;

• Dorpsblad versus website. Facturen zijn verstuurd.
• Wonen; huizenbouw, stand van zaken: Jacob zal deel nemen aan presentatie op woensdag 16 februari 2011. Plan 2 in werking, Luinbeekweg. Opstart begin 2011. Werkgroep als voortrekkersrol voor bouwende mensen. Frans, Frans en Jacob. Starters woningen met CPO. Oproep extra, doen op website. JE actie. Organisatie avond in gemeenschapshuis. Actie na avond bij RICHE.
• DOP 2011: begin voorstel van Marcelino doorgenomen. Voorzet naar ons toe om als basis te gebruiken voor onze toekomst plannen. Rond de Molen, Goeie Kant, Over het Spoor. Iedereen eventuele aanvullingen doorgeven aan Jos. Gebruik gemeenschapshuis, gebruik achterstandswijken, wat te doen met de kerk. Waar wil je naar toe, hoe gebruiken we gronden, lege ruimtes, door 1 enkel persoon bewoonde grote gebouwen. Als er niet meer is dan nu, wat is haalbaar om binnen Vortum te blijven? Hevige discussie over ouder worden en waar te wonen dan? Wat willen we beschikbaar hebben als oudere? Centrale ruimte, mensen kunnen zien iedere dag, boodschappen doen. DUS; doel is een duidelijk visie neer te leggen, WAAR WIL JE NAAR TOE.
• HBSV; donderdag 20.00 uur 10 februari bij Marjan Jakobs thuis, bijeenkomst vwb www.nl.doet . Rollen omdraaien, wie wil er van HBSV lid worden van de dorpsraad.
• Collegebezoek 22 maart 2011. Doorgenomen voorstel van de agenda. Agenda is nog aanpasbaar. Voorstellen zijn welkom.
• Brembroeken ommetje; er is nog niet geklepeld, Hans Roelofs. Igor Derks, vragen hoe het er mee staat. Actie Jacob.
• Financieel verslag; doorgenomen, positief saldo. Wordt rond gestuurd.

7. Rondvraag.

Calvari berg; via kerk.
Parochie; niet als groep voor de site, het is geen parochieblad meer maar een dorpsblad. Er komt een site van de 3 dorpen vormende parochie. Parochianen moeten op de hoogte blijven van de dingen die van interesse zijn voor hen. Rest van verenigingen hoeven geen kosten te betalen.


8. Sluiting vergadering.

Volgende vergadering maandag 14 maart 2011 bij Cafe Spoorzicht. 20.30 uur.


Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Antoinette Visee

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: