Nieuwsberichten Onze Lieve Vrouwe Parochie

Publicatiedatum: Zaterdag 24 september 2011
Mededeling rondom de nieuwsberichten van de Onze Lieve Vrouw Parochie
Zoals u in de vorige parochieberichten én in de diverse kranten hebt kunnen lezen, zijn de parochies van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem per 1 september 2011 opgegaan in de nieuwe Onze Lieve Vrouwe Parochie.
In het bestuur is besloten dat vanaf deze datum ook de informatievoorziening binnen de gehele nieuwe parochie op eenzelfde manier vorm gegeven wordt. In feite kunt u dit zien als het vervolg van de nieuwsbrieven die we in het voortraject uitgegeven hebben. Deze gezamenlijke berichten zullen eens per maand uitkomen. Het eerstvolgende exemplaar verschijnt in het weekend van zaterdag 22 oktober. Kopij hiervoor kunt u tot zondagavond 9 oktober toezenden aan secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl . Daarnaast hopen we op 9 oktober, de dag van de feestelijke startviering, onze nieuwe website te kunnen introduceren.
Met het voormalige bestuur van de parochie St. Jan de Doper is afgesproken dat de vermeldingen van de misintenties van Sambeek in “Onder de Toren” gehandhaafd zullen blijven.
Namens het parochiebestuur, met vriendelijke groet,
Emilie van der Heijden

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: