Eerste hulpverlening bij evenementen:

Publicatiedatum: Maandag 24 oktober 2011
Hebt u een evenement op cultureel of sportief gebied dan hebt u beslist ook nagedacht over de veiligheid. Hebt u daarbij ook gedacht aan EHBO?
Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting.

Jaarlijks ontvangen wij vele verzoeken om te assisteren bij evenementen als sporttoernooien, verenigingsfeesten en muziekfestivals.

In verband met het beperkte aantal beschikbare vrijwilligers, kunnen we alleen aanvragen uit en voor Vierlingsbeek in behandeling nemen.
Aanvragen voor evenementen op doordeweekse dagen zijn beperkt in te vullen.

Per hulpverlening zijn er minstens 2 EHBO-ers aanwezig.
Een hulpverlening dient men minimaal 3 maanden van te voren aan te vragen.
Er wordt van u gevraagd dat u de EHBO-ers op uw kosten wat te drinken en eventueel te eten aanbiedt tijdens de hulpverlening.
Voor onze vereniging ontvangen wij graag een passende gift.

Bij een hulpverleningsaanvraag moeten in ieder geval de volgende gegevens bekend zijn:
· Soort evenement / activiteit
· Plaats / datum / tijdstip
· Aantal gewenste EHBO-ers
· Aantal deelnemers en aantal te verwachten bezoekers
· Bijzonderheden van de deelnemers / bezoekers (bijv. jeugd, ouderen, gehandicapten)
· Of er een behandelruimte aanwezig is (wordt aanbevolen)
· Adresgegevens/ contactpersoon
· Plaats / persoon waar de EHBO-ers zich moeten melden

U krijgt na uw aanvraag zo spoedig mogelijk bericht of wij aan uw aanvraag kunnen voldoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend worden via e-mail:
ehbovierlingsbeek@gmail.com
Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de organisatie om eventueel gevaar (voor de EHBO-ers) uit te sluiten, dan zullen wij dit kenbaar maken. Als gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid is niet of onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking. Hiervoor vragen wij uw begrip. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Met vriendelijke groet,

EHBO Vereniging Vierlingsbeek

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: