Uitnodiging algemene ledenvergadering KBO

Publicatiedatum: Woensdag 25 januari 2012
Uitnodiging :

Op vrijdag 24 februari 2012 houden we onze.

Algemene Jaarvergadering
In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem
Aanvang : 14.00 uur.


Agenda:

1 Opening door de voorzitter.
2 Koffie met gebak .
3 Notulen en jaarverslag.
4 Kasverslag en benoeming leden kascontrolecommissie .
Benoeming stembureau.
5 Bestuursverkiezing,aftredend en herkiesbaar is, Jo van der Horst.
Aftredend en niet herkiesbaar is, Diny van der Poel .
Aftredend en niet herkiesbaar is Piet Ebben.
Het bestuur stelt Henk Broeren als kandidaat voor.
Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich tot 19 februari
melden bij het bestuur.
6 Jacqueline Cremers van Radius zal een toelichting geven over de in
juni gehouden enquête en eventuele vragen beantwoorden.
7 Mededelingen en rondvraag.
8 Pauze met een consumptie.
10 Optreden Sef Nabben die liedjes uit onze kindertijd ten gehore zal
brengen.
11 Koffie met worstenbrood.
12 Sluiting.

Namens het bestuur waarnemend secretaris,Henk Broeren .

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: