invullen van belastingformulieren door Ouderenadviseurs

Publicatiedatum: Zaterdag 11 februari 2012

Heeft u graag hulp bij het invullen van uw belastingpapieren?
Vrijwillige ouderenadviseurs bieden hulp aan iedere oudere in de gemeente Boxmeer bij het invullen van belastingformulieren. De vrijwilligers zijn specifiek geschoold op dit gebied en zijn tot op zekere hoogte deskundig. Tot een bepaalde inkomensgrens, te weten € 36022 voor een alleenstaande en € 54264 voor gehuwden, of daarmee gelijkgestelden, is deze
hulp gratis. Eventueel te maken kosten ( bv autokosten ) dienen te worden vergoed.
Ook ouderen die specifieke uitgaven in 2011 hebben gehad en normaal geen aangifte doen kunnen zich melden bij een van onderstaande ouderenadviseurs, om de mogelijkheden voor een eventuele teruggave van inkomstenbelasting te bekijken.
Het gaat bijvoorbeeld om tandartskosten, een hoorapparaat of andere hulpmiddelen, dokterskosten en/of medicijnen of andere kosten die niet door een verzekering werden vergoed.

Dhr G. van Esch tel 0485-574358, Boxmeer
Mevr. M. Verhees tel 0485 -211610, Boxmeer
Dhr. J. Hooiveld, tel. 0485-573218, Sambeek
Dhr. M. Bennenbroek, tel.0485-371664, Rijkevoort
Mevr. E. Verdijk-Verbeeten, tel. 0478-631235, Vierlingsbeek
Mevr. L. v. Opbergen, tel. 0478-641623 en Dhr. J. Lamers, tel.0478-640125, Overloon

De ‘Ouderenadviseur’ is een activiteit van SWOGB en de KBO en wordt gecoördineerd door
Lineke Verheijen, ouderenwerker Radius, organisatie voor welzijn land van Cuijk
tel. 0485-574440.

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: