Denk mee over uw toekomstige woning

Publicatiedatum: Woensdag 22 mei 2013
Woonwensmanifestatie gemeente Boxmeer
Denk mee over uw toekomstige woning!

Het Woonwensenonderzoek Land van Cuijk heeft aangetoond dat er een sterke vraag naar woningen bestaat. Om de actuele vraag voor de gemeente Boxmeer nog meer inzichtelijk te krijgen en te vertalen naar concrete locaties organiseert de gemeente Boxmeer op 12 en 13 juni a.s. een Woonwensmanifestatie.

De gemeente Boxmeer wil door deze manifestatie de woonwens van (potentiële) woningzoekenden voor de periode 2013-2015 scherp krijgen en de plannen daarop afstemmen.
Daarnaast brengt de gemeente haar direct beschikbare uitgeefbare kavels en de in ontwikkeling zijnde bouwlocaties onder de aandacht. Er zijn diverse locaties beschikbaar waarop woningbouw kan plaatsvinden.
Hierbij is tevens het doel de woningmarkt in beweging te houden.

De woonwensmanifestatie heeft een brede opzet. Op beide avonden zijn er deskundigen aanwezig die directe raakvlakken hebben met bouwen. Zij geven een presentatie over hun vakgebied en staan u te woord met uw vragen. Zo is er een architect, een financiële adviseur en een deskundige op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Op een inventarisatieformulier kunt u uw woonwens, zoals bijvoorbeeld huur/koop, woningtype en voorkeurlocatie kenbaar maken.
Na de bijeenkomsten worden met potentiële gegadigde vervolggesprekken gepland.

De ‘Woonwensmanifestatie gemeente Boxmeer 2013’ vindt plaats op woensdag 12 en donderdag 13 juni a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Boxmeer. Inhoud en opzet zijn op beide avonden gelijk. De toegang is gratis.

Kijk voor het programma op www.Boxmeer.nl.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Boxmeer, 06-22299377, communicatie@boxmeer.nl.

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: