Dorpsraadvergadering 11 juni 2013

Publicatiedatum: Maandag 10 juni 2013
Dorpsraadvergadering 11 juni 2013

Opening
Peter van Bree opent de vergadering.

Bouwen in Vortum Mullem
Jos de Graaf en Paul van Hoek lichten toe hoe het ervoor staat met het bouwen in Vortum-Mullem. De toelichting die zij hebben gegeven zal binnenkort op de site worden gezet.

Mededelingen en ingekomen stukken
- Jeudeboules baan
o De gemeente heeft toestemming gegeven voor de aanleg van de baan. We proberen op korte termijn aan de slag te gaan om de baan aan te leggen;
- De crêche in Vortum-Mullem blijft nog minimaal open tot 1 januari;
- Partneroverleg
o Op 17 juni is er een partneroverleg gepland in de gemeente Boxmeer. Frans Broeder en Jos Tamminga gaan hier naar toe;
- Het ampèrage van de stroomkast is verlaagd. De gemeente stelt een aggregaat beschikbaar als er extra stroom nodig is voor bijvoorbeeld de organisatie van een evenement;
- Er is een verzoek ingediend bij de gemeente voor budget voor renovatie van de St. Cornelisstraat;
- De ‘oude schoenendoos’ heeft gevraagd of de dorpsraad verzocht of deze hen wil sponsoren. De dorpsraad vindt niet zij dit moeten doen omdat ook de dorpsraad zelf gesubsidieerd wordt.
- Op 12 en 13 juni vindt in Boxmeer de woonwensmanifestatie plaats. Iedereen die geïnteresseerd is kan hier naar toe;
- Het dorpsplan voor Vortum-Mullem is in concept klaar. Voorstel is om dit plan op woensdag 3 juli te behandelen in een laatste dorpsraadbijeenkomst voor de vakantie.

Rondvraag
- Lino Litjens geeft aan dat de prullenbakken bij het jeugdhuis en het speelveld zijn verwijderd. De gemeente heeft inderdaad het beleid doorgevoerd om minder prullenbakken te plaatsen;
- Is er ruimte om het bouwen in Vortum-Mullem te promoten. Jos de Graaf geeft aan dat dit moet kunnen via een link op de site van de gemeente Boxmeer;
- Jos Tamminga vraagt hoe het zit met de toezeggingen die gedaan zijn voor de speelveldjes verharding en het plaatsen van enkele basketbalpalen op het sportveld. Hierover is vanuit de dorpsraad contact met Willem v.d. Rijdt

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: