Nationale vereniging de Zonnebloem

Publicatiedatum: Donderdag 20 juni 2013
Nationale vereniging
De Zonnebloem
Afdeling Sambeek/Vortum-Mullem,
Van juni  t/m 15 september 2013 verkoop van loten in Vortum-Mullem door Marjo Peeters en Miep van Well.

Ziekenzalving

Nationale ziekendag wordt dit jaar gehouden op zondag 8 september 2013.
Op deze zondag wordt weer de “ziekenzalving”om 10.30uur gezamenlijk gehouden in de Petruskerk in Boxmeer.
Allen die zich hiermee verbonden voelen kan zich opgeven.
Opgeven is wel belangrijk en ook prettig voor diegene die de voorbereiding in elkaar zet.
U kunt zich telefonisch opgeven bij Miep van Well: 0485 574929.
Ook mag u een briefje in de brievenbus doen met naam en adres.
Wilt u dan ook aangeven of u  eventuele  aanpassingen zoals een stoel e.d.nodig hebt?
Doordat de vakantie ertussen zit, vragen wij u om de opgave voor 8 juli 2013 te doen.
Zijn er nog vragen, geef het aan en we lossen het samen op.

Vriendelijke groet,
Marjo Peeters en Miep van Well

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: