STARTVIERING + INFOMARKT t.g.v. NIEUWE WERKJAAR

Publicatiedatum: Woensdag 14 augustus 2013
 
STARTVIERING + INFOMARKT t.g.v. NIEUWE WERKJAAR
ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE
 
THEMA: GELOOFSWEG SAMEN: DE DAAD BIJ HET WOORD
 
Op zondag 25 augustus a.s. om 10.30 uur wordt in de St. Petrusbasiliek te Boxmeer de startviering gehouden ter gelegenheid van het nieuwe werkjaar van de van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Het is een gezamenlijke viering voor de drie kerklocaties Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem. Na afloop is er een infomarkt waarop vele diaconale organisaties en parochiële werkgroepen zich zullen presenteren.
 
Waarom dit thema?
‘Geloofsweg Samen’ is het motto van de Onze Lieve Vrouwe parochie. De toevoeging ‘De daad bij het woord’ heeft te maken met de aandacht en zorg voor de medemens. In de Eucharistie worden we uitgenodigd het Woord van God met ons leven, onze daden concreet te maken, handen en voeten te geven en daarmee in Gods voetsporen te treden. Zo wordt de samenleving van God mede door ons werkelijkheid in de omstandigheden van nu. Aan het einde van de Eucharistieviering worden we gezonden naar ons gezin, ons werk, onze familie of naar onze eigen kleine of grote gemeenschap om de daad bij het woord te voegen.
 
Deelnemers infomarkt
De diaconale, maatschappelijke en sociale inzet in onze parochie, in de Boxmeerse gemeenschap en in het Land van Cuijk voor mensen die hulp nodig hebben, is doen wat we iedere zondag in de Eucharistie vieren. Door de infomarkt worden die verschillende activiteiten in de schijnwerpers gezet.
Deelnemers aan de infomarkt zijn: Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB), Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk (VPTZ), R.K. Caritasinstelling ‘St. Petrus’, Voedselbank Land van Cuijk, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB), Stichting Wereldwinkel Boxmeer, Stichting Lourdesfonds Boxmeer, Zonnebloem, diverse parochiële werkgroepen en Karmel Boxmeer.
 
Welkom
Kom om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en frisdrank en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op diaconaal gebied en in de parochiële werkgroepen! Iedereen is van harte welkom, dus graag tot ziens op zondag 25 augustus!
 
 
 
Contactpersonen voor dit persbericht:
Parochiesecretaris Mieke van Soest: t. 0485 573277 (secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl)
voorzitter Activiteitencommissie Onze Lieve Vrouwe parochie Kees Thijssen:t. 0485 573162 (keesthijssen@hetnet.nl)
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: