Dorpsraadvergadering 2 september 2013

Publicatiedatum: Maandag 02 september 2013

Dorpsraadvergadering 2 september 2013

Opening

Peter van Bree opent de vergadering en geeft het woord aan Angelique Weijers (directeur van basisschool Sint Anna).
 
Angelique informeert de aanwezigen over de situatie aangaande de basisschool in Vortum-Mullem. De presentatie is terug te vinden op de site van de school -> link via het kopje verenigingen op deze site of rechtstreeks op www.basisschoolvortummullem.nl
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De dorpsraad sponsort enkele activiteiten rondom de kermis en de kookclub voor de bond van ouderen. De sponsoring gebeurt vanuit het leefbaarheidsbudget dat de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt aan de dorpsraad.
De werkgroep welkom in Vortum-Mullem is gestart. Er wordt een boekje gemaakt met informatie over Vortum-Mullem dat wordt uitgereikt aan nieuwe inwoners. De werkgroep vraagt hiervoor input van de diverse verenigingen in Vortum-Mullem. Peter zal de verenigingen benaderen.
De jeu de boules baan is geopend. De klinkers van het kerkplein worden gebruikt voor verharding rondom ‘ut Benkske’.
Het dorpsplan 2013-2014 Vortum-Mullem moet verder uitgewerkt worden. Vrijwilligers zijn nog van harte welkom. Volgende bijeenkomst komt het dorpsplan op de agenda. 
 
Rondvraag
Wilhelmien meldt dat ze al willen starten met de werkgroep ‘zorg en welzijn’.
Angelque vraagt of er in Vortum huizen verhuurd worden. Er zijn enkele mogelijkheden genoemd.

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: