Vrijwillige hulpdienst Boxmeer

Publicatiedatum: Woensdag 22 januari 2014
Wat is de Vrijwillige Hulpdienst Boxmeer ?  
De SVH Boxmeer is een groep vrijwilligers die aan inwoners van Boxmeer hulp wil bieden waar dat nodig is en die door bestaande instanties of door familie of buren niet kan worden gegeven.
               
Wat kan de hulpdienst voor u doen?De hulpdienst geeft vooral praktische en eenvoudige hulp die meestal van korte duur is. De hulp wordt gegeven door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding krijgen.
De hulp kan o.a. bestaan uit:                                                                                                                                                  - Vervoer naar de dokter of ziekenhuis of andere bestemmingen.                                                             - Incidenteel kleine klusjes  rond, in of aan ’t huis                                                                                      - begeleiding  met wandelen, met of zonder rolstoel , of fietsen                                                                           -boodschappen doen,  begeleiden met boodschappen doen,  of boodschappen ophalen
De hulpdienst is er voor jong en oud. Het kan voorkomen  dat de hulpdienst geen hulp kan of mag geven, maar dan weet zij mogelijk de weg naar andere instanties.
 
Hoe kunt u hulp aanvragen? 
De hulp kan aangevraagd worden voor elke inwoner van de gemeente Boxmeer.Een aanvraag voor hulp dient minimaal een dag van te voren worden gedaan.Hulpaanvraag kan elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur bij:
 Weijerstaete, Symfonie, Boxmeertel.0485 - 846500
Dit meldpunt informeert de hulpdienst die vervolgens een vrijwilliger inschakelt.
 
Wat zijn de kosten? 
De hulp is kosteloos.
De onkosten die gemaakt worden door de vrijwilliger i.v.m. de hulpverlening, zoals autokosten, parkeergeld of andere kosten worden in rekening gebracht. De vrijwilliger zal een afschrift geven van de regeling die de SVH hiervoor als standaard heeft
 
Vrijwilligerswerk, een boeiende taak!De hulpdienst krijgt veel aanvragen voor hulp.                                                                                Daarom zoeken wij vrijwilligers, jong en oud, die bereid zijn zich af en toe in te zetten voor een of meerdere vormen van de hulpverlening.                                                                                                 Misschien is dit ook iets voor u!
 
Voor meer informatie kunt u bellen naar:                                                                                                          Secretariaat van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Boxmeer                                                                             dhr. Th. Peters   Tel. 0485-571071
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: