uitnodiging jaarvergadering

Publicatiedatum: Vrijdag 21 februari 2014
K B O afd. Vortum – Mullem
 
UITNODIGING
 
Op vrijdag 14 maart houden we onze.
 
Algemene Jaarvergadering
In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem
Aanvang: 14.00 uur.
 
 
Agenda:
 
  1. Opening door de voorzitter .
  2. Koffie met gebak .
  3. Notulen vergadering 22 februari 2013 .
  4. Jaarverslag 2013 .
  5. Financieel jaarverslag en begroting 2014 .
  6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
  7. Bestuursverkiezing,aftredend en herkiesbaar Jo van der Horst. Om het bestuur  voltallig te maken stelt het bestuur ,                   Riet Swinkels-Overbeek als kandidaat voor .
  8. Wilhelmien Roelofs geeft namens de commissie Welzijn een korte toelichting over de stand van zaken .
  9. Mededelingen en rondvraag .

 Pauze met een consumptie .
 Toon van Opbergen uit Overloon  zal ons muzikaal onderhouden en een gast optreden van  ????
 Koffie met worstenbrood .
 17.00 uur Sluiting . 
 
    Namens het bestuur,   Henk Broeren  tel: 0485-575818   
 
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: