Vastenaktie en de vorming van lekenleiders in de Karmelparochies

Publicatiedatum: Dinsdag 08 april 2014
Vastenaktie en de vorming van lekenleiders in de Karmelparochies in de Filippijnen
 
Het uitgangspunt van de Karmelparochies in de Filippijnen is de opbouw van christelijke basisgemeenschappen. Dit betekent dat in de parochies kleinere gemeenschappen worden opgebouwd.  Deze kleinere gemeenschappen vormen
samen de grote parochie. Deze kleinere gemeenschappen zijn belangrijk omdat ze voor mensen zeer nabij zijn.
Mensen voelen zich verbonden met en betrokken op elkaar.
 
In deze gemeenschappen ervaren mensen dat ze allemaal in gelijksoortige situaties verkeren. In hun lotsverbondenheid kunnen ze zich organiseren als hun levensomstandigheden te veel onder druk komen vanwege de grootgrondbezitters, vanwege de politieke clan en vanwege de multinationale ondernemingen, die immers altijd de dienst uit maken.  
 
Mensen leven meestal jaar in jaar uit in moeilijke omstandigheden vanwege armoede, vanwege de macht en de invloed van enkelen.  Ze ervaren dat hun omstandigheden  uitzichtloos zijn. De lange duur is moeilijk. Hoe houd je vertrouwen in de toekomst? Hoe houd je geloof in de veerkracht van mensen?  Hoe houd je geloof in veranderingen die maar stapvoets gewonnen kunnen worden op de omstandigheden waarin ze leven.
In zulke omstandigheden zijn lekenleiders gezagvolle mensen die met de andere mensen de lange duur uithouden om in deze lange duur niet fatalistisch te worden.
 
De lange duur is niet alleen voor hen moeilijk. In het Exodus verhaal in de Schriften lezen we voortdurend hoe de lange duur mensen tot wanhoop bracht. Ze morden. Ze keerden zich van God af. Ze verlangden terug naar de vleespotten van Egypte. Ze verweten God dat Hij hen liet sterven van honger en dorst. De lange duur kon hun  geloof in de toekomst volkomen onderuit halen. Het land van melk en honing leek een illusie. Zelfs Mozes werd de lange duur te veel.
 
In de omstandigheden waarin de mensen leven bieden deze kleinere gemeenschappen ook de mogelijkheid om samen te komen, de Schriften met elkaar te lezen en in het lezen van de Schriften hun leven en hun strijd van alle dag te verstaan. Het betekent dat de lekenleiders zich niet alleen met deze gemeenschappen verhouden vanwege de politieke, sociale en economische omstandigheden. Ze verhouden zich ook met deze gemeenschappen in bijeenkomsten waarin ze vieren en waarin ze met elkaar het leven leren verstaan vanuit de Schriften. Dat de lange duur niet hoeft te betekenen dat het beloofde land niet in zicht komt. Het vraagt wel tijd en uithoudingsvermogen.
 
Onze Vastenaktie helpt deze lekenleiders zich te vormen opdat ze werkelijk in veel opzichten lekenleiders kunnen zijn. Het is geen vorming waarin alleen kennis wordt overgedragen. Het is meer een training waarin ze leren hun kwaliteiten zo in te zetten dat ze mensen verbinden, begeleiden; met mensen de lange duur kunnen uithouden zonder de moed op te geven dat hun leefomstandigheden stapje voor stapje verbeterd kunnen worden.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider 
 
 
Vastenactie Nederland heeft dit project van de Karmelparochies in de Filippijnen  aanvaard als een adoptieproject. Er is een speciaal rekeningnummer voor dit project geopend
 
NL44 RABO 0153 4619 93 ten  name van: RK OLV Parochie Actie
 
Het is belangrijk dit rekeningnummer te gebruiken om uw financiële bijdragen voor dit Vastenactie project te doneren. U mag er op vertrouwen dat  uw bijdrage helemaal ten goede komt van het aangegeven project. Van harte dankjewel.
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: