Dorpsraadvergadering 5 mei 2014

Publicatiedatum: Maandag 05 mei 2014

Dorpsraadvergadering 5 mei 2014
  
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 7 april 2014 worden goedgekeurd
 
Inleiding door Willem Jan Heijting van de fa. Liemers Wegenbouw b.v.
In week 20 op 12 mei wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein aan de Luinbeekweg. De werkzaamheden zullen ongeveer 8 tot 10 weken gaan duren. Elke donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur is er een inloopuur in de keet van Liemers Wegenbouw b.v. voor vragen van omwonenden. Na het bouwrijp maken moeten nog de nutsvoorzieningen worden aangelegd. Afronding van het gehele project staat gepland voor de vakantie. Na de zomervakantie kan er gestart worden met bouwen.
 
Werkgroepen aan het woord
MFA (Multi Functionele Accomodatie)
De werkgroep gaat de komende weken in kaart brengen wat het gebruik is van de verschillende locaties: kerk, gemeenschapshuus, ’t Benkske, school en Spoorzicht. De verschillende locaties kunnen dan ook aangeven wat hun wensen/eisen zijn voor de nieuwe accommodatie. Daarnaast zal een eerste voorzichtige exploitatie moeten worden opgezet. Streven is om deze informatie voor eind juni bij de bouwcommissie af te leveren zodat deze hier mee verder kan.
                                                                                        
Mededelingen en ingekomen stukken
Verlichting kerkplein
Imtech gaat binnenkort de spotjes op het kerkplein herstellen.
 
Breedband internet
De gemeente wil inventariseren of het mogelijk is om voor de gehele gemeente Boxmeer breedband internet aan te leggen. Aanleg ervan is afhankelijk van de behoefte van inwoners (minimaal 30%) in de gemeente Boxmeer.
 
Benefietdag
Mensen die goederen of diensten willen aanbieden voor de benefietdag op 12 oktober kunnen zich aanmelden bij Wilhelmien Roelofs.
 
Stroomkast
Peter van Bree houdt een vinger aan de pols bij de gemeente totdat de stroomkast veilig is.
 
Crowdfunding
De dorpsraad heeft een uitnodiging voor een bijeenkomst over Crowdfunding (direct contact van investeerders en ondernemers via een platform op internet) Mensen die hier naar toe willen kunnen zich melden bij de dorpsraad.
 
Collegebezoek
De dorpsraad zal Willem van de Rijdt benaderen om op korte termijn een collegebezoek in te plannen.
 
BPR
De dorpsraad heeft een uitnodiging gehad voor een discussie avond van de BPR op 4 juni over de veranderingen als gevolg van de WMO en jeugdwet. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad.
 
Welkom
De werkgroep Welkom heeft ook deze maand een welkomstboekje overhandigd. Ditmaal aan de ouders van Marjan Hendriks.
 
Werkgroep 70 jaar bevrijding
De werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen van een middag rond dit thema op 19 april 2015. Hennie de Haas zal hier nog een keer een toelichting op komen geven.
 
Rondvraag
De koningsdag is bijzonder goed verlopen. Ook de aanvulling voor de ouderen tijdens de fietstocht is erg positief ontvangen
 
Lino Litjens vraagt of de gemeente geen actie kan ondernemen rondom de verkeersveiligheid in de bocht bij het bewindvoerderskantoor Kroezen. De dorpsraad zal de gemeente hiervoor nog een keer benaderen.
 
Marian Broeder vraagt waarom Vortum-Mullem geen Goede Doelenweek heeft. Peter van Bree zal de emailadressen doorgeven van de verschillende collectanten zodat dit voor volgend jaar geregeld kan worden.
 
Volgende vergadering is op 2 juni om 20.30 uur bij Café Spoorzicht
 
Sluiting

 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: