Notulen dorpsraadvergadering 2 juni 2014

Publicatiedatum: Maandag 02 juni 2014

Dorpsraadvergadering 2 juni 2014
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 6 mei 2014 worden goedgekeurd
 
Werkgroepen aan het woord
MFA
De werkgroep heeft in kaart gebracht wat het gebruik is van de verschillende locaties: kerk, gemeenschapshuus, ’t Benkske, school en Spoorzicht. De verschillende locaties hebben aangegeven wat hun wensen/eisen zijn voor de nieuwe accommodatie. Verder is een eerste voorzichtige exploitatie opgezet. Deze informatie wordt eind juni besproken met de gebouwencommissie (ingeschakeld door de parochie). Met deze informatie zal een eerste inschatting worden gemaakt of de plannen haalbaar zijn of niet.
                                                                                        
Mededelingen en ingekomen stukken
Naamgeving nieuwe bouwplannen
Tot 1 juli kunnen namen voor de nieuwe plannen nog worden ingediend bij de dorpsraad. Op de volgende dorpsraadbijeenkomst in juli zal besloten worden welke namen de voorkeur hebben. Dit wordt daarna doorgegeven richting gemeente Boxmeer die uiteindelijk de definitieve namen zullen vaststellen.
 
AED
Peter van Bree heeft een inventarisatie gehouden om te achterhalen welke mensen een AED cursus hebben gevolgd en of ze zich ook hebben aangemeld bij het AED alert.
 
BHV
Op 12 juli wordt een BHV cursus gegeven in Groeningen. Kosten zijn € 175,--. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter van Bree
 
Update voortgang plan Luinbeekweg
Bij graafwerkzaamheden is (meer) asbest gevonden waardoor de werkzaamheden zijn stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wat dit voor gevolgen heeft voor de voortgang
 
Breedband internet
Er is nogmaals een bijeenkomst geweest in Boxmeer. De gemeente wil inventariseren of het mogelijk is om voor de gehele gemeente Boxmeer breedband internet aan te leggen. Aanleg ervan is afhankelijk van de behoefte van inwoners (minimaal 30%) in de gemeente Boxmeer. Het besluit hierover zal na de vakantie worden genomen.
 
Verkeersveiligheid
Peter van Bree heeft contact gehad met de gemeente over de veiligheid in de bocht bij Kroezen. Lino Litjens zal op een dag dat er veel auto’s staan dit melden zodat dan de situatie ter plekke kan worden bekeken.
 
CPO
De bijeenkomst die samen met Groeningen georganiseerd zou worden wordt verzet tot na de zomervakantie.
 
Collegebezoek
Het collegebezoek zal waarschijnlijk niet gaan plaatsvinden voor het zomerreces. Als er een datum bekend is vanuit de gemeente zal deze gecommuniceerd worden.
 
Samenstelling dorpsraad
Pius v/d Groes heeft laten weten dat hij gaat stoppen bij de dorpsraad. Peter bedankt Pius voor zijn inzet in alle jaren. Het bestuur bestaat voorlopig uit Peter van Bree (voorzitter), Frans Broeder (secretaris), John Ebben (penningmeester), Peter van Raaij (bestuurslid) en Jan Hendriks (bestuurslid)

Rondvraag
Herman van Bree meldt er binnenkort (15 juni) begonnen wordt met de sloop van de calvarieberg. De wederopbouw zal dan starten na de zomervakantie.
 
Volgende vergadering is op 7 juli om 20.30 uur. Kan niet plaatsvinden bij Café Spoorzicht. Wordt waarschijnlijk het Gemeenschapshuus.
 
Sluiting
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: