Culturele dag KBO

Publicatiedatum: Zondag 22 juni 2014
Geacht bestuur,
Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat onze
 
                                                      Sociaal Culturele Dag
                                                op  woensdag 24 september 2014
wordt gehouden in:
                                           
              Party- en Evenementencentrum Fitland Mill 
                                         Hoogveldseweg 1 Mill Tel. 0485-455000
 
Om de organisatie goed te laten verlopen, is het zaak, dat bij uw kringbestuur tijdig bekend is, op hoeveel deelnemers er gerekend mag worden.
We stellen u daarom de volgende aanmeldingsprocedure voor en rekenen daarbij op uw medewerking, zoals dat in voorgaande jaren ook gebeurde.
 
Bijgaand ontvangt u het programma, tevens aanmeldingsformulier voor de KBO-leden van uw afdeling. Wilt u dit bij uw leden bezorgen?
Graag vòòr 1 september 2014 de leden zich laten aanmelden bij u, en de voor deze dag verschuldigde bijdrage van € 22,00 per deelnemend lid, bij u laten betalen.
 
Vóór 15 september maakt u het totale bedrag over op de bankrekening van de kring.
Rekening nummer: NL49 RABO 0156 2283 43 t.n.v KBO-Brabant, kring-Land van Cuijk.
Vergeet hierbij niet te vermelden: SCD ,  afdeling en aantal.
Tevens kunt u het aantal deelnemers doorgeven aan de kringpenningmeester dhr. Ad Rijkers, Scheperstraat 2, 5445 AV, Landhorst, tel. 0485-215080. E-mail: ad.rijkers@ziggo.nl
U ontvangt van het kringbestuur tijdig het benodigde aantal toegangskaarten voor de leden die zich hebben aangemeld.
 
Wij menen een aantrekkelijk programma te kunnen bieden op een goed bereikbare locatie, en dus verwachten wij ook dit jaar een grote belangstelling. Omdat door de brandweer aan het aantal deelnemers een maximum is gesteld, moeten we afgaan op:
 “wie het eerst komt en betaalt, het eerst maalt”.
Wij zouden het niet prettig vinden, als we een afdeling niet zouden kunnen plaatsen. Daarom rekenen we op uw medewerking!
 
Wij verzoeken u met klem aan uw deelnemende leden te laten weten dat de deur van Fitland die dag niet eerder open gaat dan 9,30 uur. Mensen die eerder komen zullen  buiten moeten blijven wachten.
 
Wij hopen dat u één en ander kunt organiseren, en danken u voor uw medewerking in deze.
Wij zien u en/of uw leden graag op 24 september a.s. bij Fitland in Mill.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur Kring KBO-Land van Cuijk
Leo van Els, secretaris.

  Sociaal Culturele Dag
WOENSDAG  24 september 2014
in  “Party- en Evenementencentrum Fitland Mill”
                        adres:  Hoogveldseweg 1  Mill    tel. 0485-455000    
 
Programma
 
09.30 uur      Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee
10.00 uur      Opening door kringvoorzitter en overdracht aan dagvoorzitter
10.15 uur      Openingsdienst met woord / gebed door Harm de Raaf met zang.
                      Aansluitend pauze met 2e kopje koffie/thee en koekje
 
                      Informatief Ochtendprogramma
 
11.00 uur      Lezing/spreekbeurt mevr. Miranda van den Broek of mevr. Marjolet Kamps
                      over: Stichting VPTZ Land van Cuijk  (VPTZ=Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).                
                              Met speciale aandacht voor “De Cocon”   ( http://www.hospicehuis-land-van-cuijk.nl/ )
 
11.50 uur      Forumdiscussie n.a.v. ingediende vragen
 
12.00 uur      Drie-gangen diner
 
                   Cultureel Middagprogramma 
14.00 uur      Optreden van  Wim van Oort. (www.deentertainer.nl)
                      (Wim loopt al jaren mee, en is een echte vakman op zijn terrein)
 
                      - eenmaal korte pauze met consumptie
 
15.55 uur      kringvoorzitter sluit de dag!
 
Zoals u ziet biedt het kringbestuur u rond het gekozen thema
een zinvol en zinnig programma.
 
Als u daaraan toevoegt het menu van het diner, zult u deze dag niet willen missen.
Gezien de zeer goede ervaringen van vorige jaren is wederom gekozen voor Fitland in Mill.
 
Ik wil u er graag op attenderen dat de deuren van Fitland pas om 9.30 uur opengaan. Deelnemers die vroeger komen zullen helaas buiten moeten wachten.
 
VERGEET NIET op de SCD de uitgereikte TOEGANGSKAART mee te nemen!
 

Vòòr 01 september 2014 inleveren bij afdeling KBO-………………
 
(bij penningmeester...................................…) Indien vervoer gewenst hier opgeven.
Ondergetekende, NAAM………………………… AFDELING……………………………....
 
Straat en huisnr.........……………………     Neemt met ……personen deel aan de Sociaal Culturele Dag op woensdag 24 september 2014 te Mill en heeft bij aanmelding € 22,- pp. betaald.
 
Datum,........................................     Handtekening……………………..
          
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: