Prins Bernhard Cultuurfonds

Publicatiedatum: Maandag 04 augustus 2014
Geacht bestuur van Fanfare St. Cornelius,
 
Mede namens het Prins Bernhard Cultuurfonds breng ik hierbij mijn welgemeende dank over voor uw medewerking aan de Anjercollecte 2014.
 
De totale opbrengst die door de collecterende verenigingen is opgehaald, bedraagt dit jaar € 3.285,42. Ook dit jaar mag de collecterende vereniging één derde deel van haar eigen collecteopbrengsten behouden.
Uw vereniging heeft dit jaar in totaal € 178,56 opgehaald. Uw premiedeel bedraagt dus € 59,52 en zal zo spoedig mogelijk op rekeningnummer NL66RABO 0154.30.4042 worden overgemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,

Ivanka Meuleman
Bestuurssecretariaat
Bereikbaar ma, woe, do 08.30u-12.30u

 
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: