Notulen dorpsraadbijeenkomst 1 september 2014

Publicatiedatum: Maandag 01 september 2014

Dorpsraadvergadering 1 september 2014
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 7 juli 2014 worden goedgekeurd
 
Werkgroepen aan het woord
Wonen
Week 38 starten de werkzaamheden weer aan de Luinbeekweg. Gestart wordt dan met de asbestsanering en daarna het bouwrijp maken en aanleg van de nutsvoorzieningen. Deze werkzaamheden moeten eind oktober/begin november zijn afgerond. De namen Bosch-akker en Molenhof zijn door de gemeente goedgekeurd.
 
MFA
Besprekingen met betrokken partijen lopen. Volgende vergadering een update.
 
Benefietdag
Voorbereidingen zijn in volle gang. Vergunning moet nog worden geregeld. Rondom de goederen- en dienstenveiling wordt de PR binnenkort opgestart. De dag is op 12 oktober van 11.00 tot 18.00 uur
 
Wandelen met SP-lid Mariëlla van Rijn
Wilhelmien Roelofs en Petra Broeder hebben met Mariëlla door Vortum-Mullem gewandeld en haar zoveel mogelijk over het dorp verteld. Het verslag van de wandeling zal op de site worden geplaatst.
 
Aankondigingsbeleid
Het aankondigingsbeleid voor de gemeente Boxmeer is aangepast. Er zijn 51 borden opgehangen aan  lantaarnpalen voor commerciële reclame (via Jordans). Daarnaast kunnen er in Vortum-Mullem 4 plaatsen worden aangewezen waar vergunningsvrij borden mogen worden geplaatst door o.a. verenigingen. Voorstel is de volgende plaatsen: kruising Heiweg/Langstraat, Halteweg bij Theo Jacobs, 2x langs Provinciale weg. Frans Broeder stemt dit verder af met de gemeente.
 
Nieuwe bewoners
Er zijn door de commissie Welkom 2 welkomstpakketten uitgedeeld:
Familie Achten (Provinciale weg)
Guus van Bree en Birgitte Eickmans(St. Hubertusstraat)
 
Kermis
De voorbereidingen voor de kermis zijn in volle gang. Het programma is in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar. De flyer met het definitieve programma volgt binnenkort.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Vernielingen Sportveld en Kerkplein
Op het sportveld en het kerkplein zijn vernielingen/schades aangericht. Van de vernielingen op het sportveld is aangifte gedaan bij de politie. De dorpsraad kan hier weinig aan doen. Verantwoording ligt in eerste instantie bij de ouders.
 
AED bijeenkomsten
Op 7 oktober, 21 oktober en 16 december staan de herhalingsbijeenkomsten voor de AED gepland. Als er nog iemand is die hier naar toe wil kan dit via Peter van Bree.
 
Symposium “het dorp van de toekomst”
Op 12-11-2014 is er een dag met als thema “het dorp van de toekomst”. De dag vindt plaats in Elsendorp. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.
Partneroverleg
Op 15 oktober om 20.00 uur is het volgende partneroverleg. Peter van Bree en Frans Broeder gaan hier naar toe.
 
Bijeenkomsten samenredzaamheid
Er zijn verschillende bijeenkomsten rondom dit thema. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter van Bree
 
Rondvraag
Jacob vraagt of er samen met Groeningen nog iets geregeld is m.b.t. CPO. Peter van Bree gaat dit nog oppakken met de dorpsraad van Groeningen.
 
Volgende vergadering is op 1 oktober om 20.30 uur bij Café Spoorzicht
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering
 
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: