Notulen dorpsraadvergadering 11 november 2014

Publicatiedatum: Maandag 10 november 2014

Dorpsraadvergadering 11 november 2014
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 6 oktober 2014 worden goedgekeurd
 
CPO bouwen in Vortum-Mullem
William Meulman en Tiny van der Horst van SABO (Samen Bouwen) CPO projecten geven een toelichting over de mogelijkheden van CPO bouwen in Vortum-Mullem. De presentatie is als bijlage aan de notulen bijgevoegd. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij de dorpsraad.
 
Werkgroepen aan het woord
MFA
Geen nieuws te melden.
 
Benefietdag
De benefietdag is een geweldig succes geworden. De totale opbrengst is op € 10.000,-- uitgekomen. Wilhelmien wil dan ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Bezoek college op 8 december
Op 8 december komt het college op bezoek. Voorstel is om enkele belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten. Enkele voorstellen zijn de veranderingen rondom WMO en (CPO) bouwen in Vortum-Mullem.
 
BPR
Op 20 november is er een bijeenkomst van de Burger Participatie Raad. Belangstellenden die hier naartoe willen kunnen zich melden bij de dorpsraad.
 
Partneroverleg
Frans en Peter zijn onlangs op het partneroverleg geweest. De gemeentelijke begroting is daar toegelicht en ook het gebeuren rondom 70 jaar vrijheid. Verder worden ervaringen (bijv. bestemming van budget) met andere dorps- en wijkraden uitgewisseld.
 
70 jaar bevrijding
Op 19 april 2015 wordt in Vortum-Mullem een dag in het teken van 70 jaar bevrijding georganiseerd door de werkgroep. Het volledige programma van deze dag zal binnenkort volgen.
 
Symposium “het dorp van de toekomst”
Op 12-11-2014 is er een dag met als thema “het dorp van de toekomst”. De dag vindt plaats in Elsendorp. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden om hier samen met Jacob Fleuren naar toe te gaan.
 
Verkeersveiligheid
In overleg met de gemeente is er parkeergelegenheid gecreëerd (boetevrij!) langs het spoor zodat de auto’s niet in de bocht bij het bewindvoerderskantoor geparkeerd hoeven te worden.
 
Licht op Jong
Dit is een community die zich bezig houdt met jongeren over het wonen in een kleine kern. Saskia Broeder gaat naar een bijeenkomst hiervan.
 
AED
Tijdens de benefietdag is de deur van de AED-kast geblokkeerd. Graag bij een volgende activiteit hiermee rekening houden.
 
Rondvraag
Volgende vergadering is op 8 december om 20.30 uur bij Café Spoorzicht.
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering
 
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: