uitnodiging kbo jaarvergadering

Publicatiedatum: Maandag 23 februari 2015
  
UITNODIGING
 
Op vrijdag 6 maart houden we onze.
 
Algemene Jaarvergadering
In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem
Aanvang: 14.00 uur.
 
 
Agenda:
 
1. Opening door de voorzitter .
2. Koffie met gebak .
3. Notulen vergadering 14 maart 2014 .
4. Jaarverslag 2014 .
5. Financieel jaarverslag en begroting 2015 .
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
7. Mededelingen en rondvraag .
8. Miranda Bakker Klinisch Geriater van het Maasziekenhuis over                        
       de noodzaak van bewegen van ouderen aansluitend een
       demonstratie door Paula de Visser .
9. Pauze met consumptie .
10.Cabaretgroep de Peelhazen uit Odiliapeelonderhoud ons met Brabantse Humor       
11. Koffie met worstenbrood .
12. 17.00 uur Sluiting .
 
 Namens het bestuur  Henk Broeren  telefoon : 0485 575818
 
 
 
Bijlage , Jaarverslag 2014 ,notulen vergadering 14 maart 2014 .
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: