Dorpsraadvergadering 2 maart 2015

Publicatiedatum: Maandag 02 maart 2015

Dorpsraadvergadering 2 maart 2015
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 2 februari 2015 worden goedgekeurd.
 
Werkgroepen aan het woord
Licht op jong
Saskia Broeder heeft deelgenomen aan een onderzoek (Licht op jong) onder jongeren in kleine dorpen dat is gehouden in opdracht van de Vereniging Kleine Kernen samen met de provincie. Het doel was om te achterhalen hoe je jongeren kunt behouden voor de kleine dorpen. Belangrijke redenen zijn o.a.: basisschool, voldoende beschikbare starterswoningen, bereikbaarheid met openbaar vervoer. Naar aanleiding van het onderzoek worden 4 dorpen gezocht voor een pilot. Saskia heeft Vortum-Mullem hiervoor opgegeven.
 
70 jaar bevrijding
Op 19 april vindt deze dag in Vortum-Mullem plaats. De flyer met het programma wordt binnenkort rondgestuurd en zal ook nog op de website worden geplaatst. De aanmeldingen voor de dorpsquiz stromen inmiddels al binnen. Op 5 mei vinden er nog activiteiten plaats in de gehele gemeente met een afsluiting in het oorlogsmuseum in Overloon.
 
Goede Doelenweek
Dit jaar zal er in ons dorp voor het eerst een Goede Doelenweek worden gehouden in de week van 31 maart tot 7 april. Tijdens deze week vindt er een collecte plaats waarbij geld ingezameld wordt voor meerdere landelijke goede doelen. Elk landelijk goed doel kan zich aansluiten bij dit initiatief.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De school wil een aanvraag doen bij het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid voor een bijdrage voor een geluidsinstallatie. Deze zou dan gebruikt kunnen worden voor verschillende activiteiten in het dorp. De vergadering besluit om voor dit jaar de geluidsinstallatie in te dienen bij de Rabobank. Voor het project Calvarieberg wordt dit jaar eerst geprobeerd op een andere manier geld te genereren om dan volgend jaar het bedrag compleet te maken met een aanvraag bij het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid.
 
De algemene ledenvergadering van de Vereniging Kleine Kernen vindt plaats op 11 maart. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij de dorpsraad.
 
Op 20 juni wordt er na het succes van 2 jaar geleden wederom een kerkennacht georganiseerd. 
 
Op 12 maart is er in Rosmalen van 10.00 tot 16.30 uur een symposium ‘Focus op mantelzorg’.
 
Op de site www.vortum-mullem@info staat een link naar de site met alle informatie m.b.t. het bouwen in Vortum-Mullem.
 
Het bestuur van de dorpsraad is versterkt met Luuk van Bree.
 
Rondvraag
Jan van Uden wil gaan stoppen met zijn archief over Vortum-Mullem. Vraag is of iemand anders het beheer van dit archief wil overnemen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad of bij Jan van Uden.
 
Bij de kerk is wederom een glas in lood raam kapot gegaan waarschijnlijk als gevolg van voetballen op het kerkplein. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie.
 
Frans Broeder meldt dat de kermiscommissie maandag 9 maart a.s. een bijeenkomst heeft op het gemeentehuis over de kermis in Vortum-Mullem. De komende 3 jaar is er een contract afgesloten met de firma van de Salm.
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 13 april om 20.30 uur bij Café Spoorzicht.
 
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: