Gezocht BPR-leden voor de kennisgroep Jeugdwet

Publicatiedatum: Zondag 27 september 2015

Het gemeentebestuur van Boxmeer wil graag horen wat er onder burgers leeft. De BPR (burgerparticipatieraad) is hier het uitgelezen kanaal voor. Om de gemeente goed te kunnen adviseren horen we de mening van burgers. De BPR bestaat uit het bestuur en 3 zelfsturende kennisgroepen; namelijk de WMO, de Jeugdwet en de participatiewet.
De kennisgroep Jeugdwet bestaat momenteel uit 7 leden. Op korte termijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerd persoon die onze kennisgroep wil komen versterken. De kennisgroep jeugdwet houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:
1.            Kinderopvang, peuterspeelzaal en de basisschool.
2.            Veilig thuis (huiselijk geweld en kindermishandeling)
3.            Basisteam jeugd (o.a PGB, dyslexie, verwijzingen)
4.            Gezondheidszorg (o.a.  alcoholproblematiek, drugs en overgewicht onder jongeren)
5.            Subsidies/subsidiebeleid
6.            Passend onderwijs en leerling vervoer
7.            Wijkteams en wijknetwerken
8.            Werk en inkomen/wmo
 
Bent u geïnteresseerd, praat u graag over één van deze onderwerpen en voldoet u aan de volgende voorwaarden, dan horen wij graag van u.
 
Woonachtig in de gemeente Boxmeer
Binding hebben met deze gemeente
Integer en onafhankelijk zijn
Kunnen samenwerken; een teamplayer zijn
Goed kunnen netwerken
Zelfstandig een standpunt in kunnen nemen in de Jeugdwet
Zich willen en kunnen verdiepen in de Jeugdwet
De centrale doelen en de opdracht van de BPR onderschrijven
Geen lid zijn van het College, van de Gemeenteraad of van het hoger management van een bedrijf of instelling die in het kader van de Jeugdwet diensten of voorzieningen aanbiedt
 
Iedere inwoner uit de gemeente Boxmeer kan zich aanmelden. Het geniet echter onze voorkeur om iemand uit één van de volgende dorpen te selecteren: Groeningen, Holthees, Oeffelt, Sambeek en Vortum-mullem. Hiermee willen we vertegenwoordiger van alle dorpen van de gemeente Boxmeer zijn.
 
Bij interesse vraag om informatie of meldt u aan bij de secretaris dhr. F. Fleuren, tel 0485-362300 of stuur een mail naar bprboxmeer@gmail.com
 
Ook is er informatie te vinden op onze website www.bprboxmeer.nl

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: