Van Raadskaravaan naar Raadscarrousel

Publicatiedatum: Vrijdag 29 januari 2016

Boxmeerse raadsleden op bezoek bij de wijk- en dorpsraden
 
 
De gemeenteraad van Boxmeer zal niet langer in zijn geheel als gemeenteraad op bezoek gaan bij de wijk- en dorpsraden, maar voortaan zullen álle leden van de raad in een raadsperiode afzonderlijk zoveel mogelijk álle wijk en dorpsraden bezoeken. Dat is een uitdaging en mede afhankelijk van de agenda’s zal daar nog in deze raadsperiode, naar rato, invulling aan worden gegeven.
 
In 2008 is de gemeenteraad van Boxmeer gestart met de raadskaravaan waarbij de raad als geheel bij toerbeurt een wijk- of dorpsraad bezoekt. Binnenkort staat een laatste bezoek aan in dit geval de Dorpsraad Groeningen op het programma.
 
In de afgelopen periode is in het presidium meermaals gesproken over de toekomst van de raadskaravaan. Ter voorbereiding van bovengenoemde bijeenkomst is met een vertegenwoordiging van de wijkraden Boxmeer gesproken over hoe men tegenover deze werkbezoeken van de gemeenteraad staat. Gebleken is dat er behoefte bestaat aan een frequenter en beter contact met raadsleden. Bovendien was niet altijd duidelijk wat de status van de bijeenkomst nou eigenlijk was of moest zijn. Vanuit de wijk- en dorpsraden was ook al eerder het signaal ontvangen dat men liever ziet dat wat vaker een raadslid zou aanschuiven bij of belangstelling zou tonen voor de vergaderingen, niet alleen voor die van het dorp waarin men woont.
 
Tijdens de laatstgehouden vergadering van het presidium is dit aan de orde geweest samen met de bespreking van het onlangs verschenen rapport Nationaal Raadsledenonderzoek 2014 “Daadkracht” waarin o.a. de wens naar voren komt om minder op het gemeentehuis te vergaderen en meer naar de burgers toe te gaan. Dat is ook in lijn met de wens die daaromtrent bij de leden van de gemeenteraad van Boxmeer leeft.
Mede naar aanleiding daarvan is door het presidium besloten de raadskaravaan oude stijl onder een andere formule voort te zetten onder de naam raadscarrousel.
In de nieuwe opzet bezoeken (een aantal) raadsleden dus afzonderlijk en bij toerbeurt de vergaderingen van verschillende wijk- en dorpsraden op locatie. Het streven is dat álle raadsleden in een raadsperiode (van vier jaar) van álle wijk- en dorpsraden een vergadering hebben bijgewoond.
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: