Uitnodiging Algemene jaarvergadering KBO

Publicatiedatum: Maandag 22 februari 2016
UITNODIGING
 
Op vrijdag 4 maart houden we onze.
 
Algemene Jaarvergadering
In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem
Aanvang: 14.00 uur.
 
 
Agenda:
 
 1. Opening door de voorzitter .
 2. Koffie met gebak .
 3. Notulen vergadering 6 maart 2015 .
 4. Jaarverslag 2015 .
 5. Financieel jaarverslag en begroting 2016 .
 6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
 7. Bestuursverkiezing,aftredend en niet herkiesbaar Jo van der Horst. Om het bestuurvoltallig te maken stelt het bestuur , Gerdien Denen van den Bergals kandidaat voor . Tegen kandidaten kunnen zich tot29 februari kandidaat stellen bij het bestuur .
 8. Mededelingen en rondvraag .
 9. Pauze met een consumptie .
 10. Rien Vermaire optreden ouwe verrekes
 11. Koffie met worstenbrood .
 12. 17.00 uur Sluiting .
 
 
    Namens het bestuur,   Henk Broeren  tel: 0485-575818   
 
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: