Collegebezoek

Publicatiedatum: Zaterdag 19 maart 2016

Verslag van het collegebezoek aan de dorpsraad Vortum-Mullem
24 februari 2016
 
 
Aanwezig:
De dorpsraad van Vortum-Mullem, ruim 50 inwoners en de burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer.
 
 
Opening
Peter van Bree heet iedereen hartelijk welkom. Hij vertelt over de vernieuwde organisatie van de dorpsraad:
Nieuw bestuur
Opzet van overleg is veranderd, van elke vereniging zitten er elke maand 2 afgevaardigden bij het overleg van de dorpsraad. Ook zijn inwoners altijd welkom. Er zijn inmiddels 18 werkgroepen die ontzettend hun best doen om de leefbaarheid van Vortum-Mullem te verbeteren. 
           
MFA
Maarten Ebben vertelt over het proces wat de werkgroep tot nu toe heeft gevolgd. De uitkomst van het onderzoek naar de realisatie van een MFA in de kerk is, dat het haalbaar is. Er is echter nog wel een aantal zaken nodig om daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Zo moet er door de dorpsraad extra geld aan de gemeente gevraagd worden én de inwoners van Vortum-Mullem moeten heel veel geld bij elkaar zien te krijgen. De werkgroep heeft al onderzocht dat er subsidies aangevraagd kunnen worden.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er overleg geweest met de werkgroep en wethouder Hendriks-Van Haren over de stand van zaken. Tijdens dit overleg is aangegeven dat de gemeente om extra geld zal worden gevraagd. De wethouder denkt hierover positief mee. Zo is het misschien mogelijk om deze extra € 100.000 te financieren door de verkoop van Ut Bènkske. Duidelijk wordt gemaakt dat er nu door de gemeente niets kan worden toegezegd. Het college en uiteindelijk de raad zal hierover beslissen.
Alle partijen staan heel positief tegenover het initiatief.
 
Wonen
Koos van Bree vertelt de stand van zaken over het bouwproject aan de Sint Cornelisstraat. Het plan is om 2 blokken van 4 huizen te bouwen. De hoekhuizen zijn voor de verkoop, de tussenwoningen voor verhuur. De huurprijzen liggen tussen de € 625,- en € 675,- per maand. Dit is onder de subsidiegrens.
Inmiddels zijn er 7 huurders en 1 koper aangemeld. Hiermee kan er een start worden gemaakt met de bouw van in elk geval 1 blok. Er wordt nog bekeken of met de oorspronkelijke indeling gebouwd zal worden of dat er meer huurhuizen moeten komen.
 
Sint Cornelisstraat
Vanuit de dorpsraad wordt de vraag gesteld wanneer de Sint Cornelisstraat wordt opgeknapt. Met een aantal dia’s laten zij de twee knelpunten zien en dat op enkele plaatsen het wegdek van slechte kwaliteit is.
Wethouder Verstraaten geeft aan dat dit pas in 2019 gepland staat. Elke twee jaar worden alle wegen geïnspecteerd. Hieruit worden prioriteiten gesteld.
De wethouder geeft aan dat de dorpsraad dit verzoek ook moet inbrengen bij het Integraal Uitvoeringsprogramma.
 
Vragen vanuit het dorp
De goot ter hoogte van Café Spoorzicht is slecht. De klinkers liggen hier heel ver uit elkaar. Een medewerker van de gemeente heeft er al foto’s van gemaakt. Wat en wanneer wordt hier iets aan gedaan? Actie gemeente: stand van zaken navragen bij de buitendienst.
De verlichting aan het fietspad tussen Sambeek en Vortum-Mullem gaat veel te vroeg uit. Normaal schakelt de verlichting, in opdracht van de gemeente, om 23.30 uur om-en-om uit. Actie dorpsraad: precieze locatie en tijdstip doorgeven.
Wanneer verschijnt de gemeentegids?
De uitgever van de gemeentegids heeft helaas de verschijningsdatum een paar keer uitgesteld. Zij heeft nu toegezegd dat deze in week 13, dus eind maart verschijnt.
Saskia Broeder, actief in de werkgroep Licht op Jong verteld dat tijdens NL doet op 12 maart de semi-natuurspeeltuin aangelegd wordt. Zij nodigt de wethouders Verstraaten en Stevens uit om mee te helpen. De wethouders zeggen dit toe. Ook andere mensen zijn van harte welkom om te helpen.
Geert van Raaij, actief in de werkgroep Glasvezel en ook contactpersoon LVCNET voor Vortum-Mullem geeft aan dat er op 14 maart om 19.30 uur in het gemeenschapshuis een informatieavond is over glasvezel. Hij nodigt iedereen van harte uit voor deze avond. 
SluitingBurgemeester Van Soest neemt nog het woord en vindt dat de inwoners van Vortum-Mullem zich bewonderingswaardig inzetten voor het dorp. Dat er al veel bereikt is, maar dat er ook nog heel veel gedaan moet worden.
Peter van Bree bedankt de burgemeester voor zijn woorden, bedankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt iedereen om nog een drankje te nuttigen.
 
 
 
Boxmeer, 24 februari 2016
Sandra van GerwenReg.nr.: O-BOC/2016/1009
 
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: